Belastingen

Aangifte doen over het jaar 2017
H
ebt u naast uw pensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM nog een ander inkomen? En is daardoor uw totale inkomen in 2016 meer dan € 19.982,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2016 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

De belastingtarieven per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 zijn de belastingtarieven aangepast. Op basis van deze nieuwe tarieven berekenen wij de bedragen die we op uw pensioenuitkering inhouden. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Deze bedragen kunt u lezen op uw specificatie. Welke belastingtarieven voor u gelden is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Kijk op www.belastingdienst.nl welke tarieven voor u gelden.

Ontvangt u ook een AOW-uitkering?
Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvangt u naast uw pensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM ook uw AOW-uitkering van de overheid. De AOW-bedragen veranderen elk jaar. De AOW-bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl vindt u de AOW-bedragen van 2018.

Ontvangt u naast uw pensioen nog géén AOW-uitkering?
De AOW-leeftijd is 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 3 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 3 maanden later uw 1ste AOW-uitkering. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Via de link kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
UWV past deze uitkering in januari en juli aan. Kijk op www.uwv.nl voor de WAO-WIA bedragen van 2018.

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 54.614,- per jaar. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verhoogd

  • Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaalt u 5,65% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,4%).
  • Ontvangt u AOW, dan betaalt u 5,65% premie over zowel uw AOW-uitkering als over u pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,4%).

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)