Belastingen

Aangifte doen over het jaar 2018
Hebt u naast uw pensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM nog een ander inkomen? En is daardoor uw totale inkomen in 2018 meer dan € 20.142,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2018 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

De belastingtarieven per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 zijn de belastingtarieven aangepast. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op www.belastingdienst.nl welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. Welke belastingtarieven voor u gelden is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Bent u belastingplichtig in het buitenland? Dan zijn er belangrijke wijzigingen in de loonbelastingtabellen.

Ontvangt u ook een AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl/aow vindt u de AOW-bedragen van 2019.

Ontvangt u naast uw pensioen nog géén AOW-uitkering?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar en 4 maanden in 2019. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Via de link kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
UWV past deze uitkering in januari en juli aan. Kijk op www.uwv.nl voor de WAO-WIA bedragen van 2019.

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 54.614,- per jaar. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is met 0,05% verhoogd

  • Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaalt u 5,70% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2018: 5,65%).
  • Ontvangt u AOW, dan betaalt u 5,70% premie over zowel uw AOW-uitkering als over uw pensioenuitkering (dit was in 2018: 5,65%).

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)