Bestuur Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Het bestuur bestaat uit acht leden, van wie vier namens de werknemers, twee namens pensioengerechtigden en twee namens KLM. Het bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd, die de vergaderingen leidt en de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt. Het bestuur benoemt een werknemerslid en een werkgeverslid tot vicevoorzitters. 

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmvliegendfonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

 

 

Paul Loven

Extern voorzitter

 

 

Evert van Zwol

Vicevoorzitter namens de werknemers

Jan-Jaap Hartog

Vicevoorzitter namens de werkgever

Alex Balm

Werknemerslid

Ronald ter Lingen

Werknemerslid

 

 

Paul Jansen

Werkgeverslid

 

 
 

Harm van der Pol

Lid namens pensioengerechtigden

Bert Oudshoorn

Lid namens pensioengerechtigden

 

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)