Deeltijd en Non-activiteit

Als u kiest voor (tijdelijk) deeltijd werken of non-activiteit, bouwt u minder pensioen op. Werkt u bijvoorbeeld 80%, dan bouwt u in principe ook 80% van uw normale pensioen op. Op onderstaande pagina’s vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden, uw keuzes en de gevolgen voor uw pensioen.

Checklist: waar moet ik op hoofdlijnen aan denken?

  • Gaat u voor uw 42e deeltijd werken* ? Dan valt u in de reguliere regeling verminderde productie. U bouwt dan pensioen op over het percentage dat u blijft werken.
  • Werkt u op of na uw 42e in deeltijd ? Dan valt u in de regeling verminderde productie waarbij u na de pensioenrichtleeftijd van 58 jaar kunt blijven werken. Uw pensioendatum schuift hierdoor op tot uiterlijk uw 62e. Ook in deze regeling bouwt u pensioen op over het percentage dat u werkt, maar u bouwt wel over een langere periode pensioen op.
  • Minder of (tijdelijk) niet werken betekent minder pensioen. Bepaal van tevoren of u waar mogelijk uw pensioenopbouw wilt aanvullen en hoe u dat wilt doen.
  • Bij non-activiteit langer dan drie maanden kunt u uw pensioen vaak binnen de basispensioenregeling aanvullen. U kunt hiervoor zelf een offerte aanvragen na afloop van uw non-activiteit.
  • Raadpleeg de pensioenplanner voor het berekenen van het effect van uw keuzes.

(* Met betrekking tot de leeftijd van 42 jaar geldt een overgangsregeling. Hierover leest u verderop meer.) 

Wilt u weten wat deeltijd of non-activiteit voor uw pensioen betekent?
Bezoek de pensioenplanner voor uw eigen pensioensituatie en berekeningen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 20. Mailen kan ook: pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Meer informatie over deeltijd en non-activiteit:

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)