Informatie voor als u een ex-partner bent van een (oud) medewerker van KLM

Uw ex-partner heeft pensioen opgebouwd

UPO voor ex-partners (basispensioenregeling)

 

Uw persoonlijke gegevens

Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw ex-partner

Hier staat de naam van uw ex-partner. Bent u hertrouwd of gaan samenwonen met een nieuwe partner? Deze gegevens worden niet vermeld op dit UPO.

Soort pensioenregeling

De pensioenregeling van uw ex-partner is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt uw ex-partner elk jaar pensioen op over het bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat uw ex-partner heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren van deelname in deze pensioenregeling.

Pensioendatum van uw ex-partner

Dit is de standaard pensioendatum van uw ex-partner. De echte pensioendatum hangt af van de keuzes die uw ex-partner maakt bij pensioneren.

Welk verevend pensioen kunt u verwachten?

Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd van uw ex-partner die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit pensioen niet of niet meer indien u of uw ex-partner overlijdt. Uw ex-partner kan langer doorwerken of eerder met pensioen gaan dan de standaard pensioenleeftijd.

Lager of hoger pensioen

Indien uw ex-partner eerder met pensioen gaat, gaat uw deel van het pensioen ook eerder in en wordt uw uitkering lager. Indien uw ex-partner langer doorwerkt gaat uw deel van het pensioen later in en wordt uw uitkering hoger.

Gedeeltelijk met pensioen

Ook kan uw ex-partner gedeeltelijk met pensioen gaan. Hij of zij ontvangt dan gedurende een bepaalde periode een gedeelte van het pensioen. Dit betekent dat uw uitkering dan ook voor een deel ingaat. 

AOW

Naast uw verevend ouderdomspensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow.

Wat krijgt u van ons als uw ex-partner overlijdt?

Na echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of de beëindiging van uw samenlevingscontract hebt u mogelijk een aanspraak op een bijzonder nabestaandenpensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Het bijzonder nabestaandenpensioen bedraagt het tot aan de scheidingsdatum opgebouwde nabestaandenpensioen minus het bijzonder nabestaandenpensioen dat reeds voor een andere ex-partner is gereserveerd. Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw ex-partner overlijdt. Dit pensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden.

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.

Let op: verevende pensioenen staan niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen pensioen wat door u zelf is opgebouwd bij een werkgever wordt vermeld onder uw naam.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)