Informatie voor als u een pensioenuitkering ontvangt

Ik ontvang een pensioenuitkering (ouderdoms-, nabestaanden- of wezen- of invaliditeitspensioen).
UPO Uitkeringsgerechtigden

 

Welk pensioen ontvangt u?

Bruto pensioen

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt. De genoemde jaarbedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12.

Ouderdomspensioen

Bij ouderdomspensioen staat het (deeltijd)pensioen vermeld dat u ontvangt zolang u in leven bent.

Extra verzekerd ouderdomspensioen

Het extra verzekerd ouderdomspensioen is opgenomen in het totaalbedrag dat vermeld staat onder ouderdomspensioen.

Overbruggingspensioen

Bij overbruggingspensioen staat het (deeltijd)overbruggingspensioen vermeld, opgebouwd tot 1 januari 2006, dat u ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het overbruggingspensioen is een tijdelijke uitkering die u ontvangt in verband met het ontbreken van de AOW. De AOW krijgt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

AOW-hiaatcompensatie

Bij AOW-hiaatcompensatie staat het bedrag vermeld dat u ontvangt vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt tot de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow. 

Verevend ouderdomspensioen

Bij verevend (deeltijd)ouderdomspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang uw ex-partner in leven is. Indien uw ex-partner heeft gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering is er een verschil tussen het verevend ouderdomspensioen vóór en ná de door uw ex-partner gekozen omslagdatum(s).

Verevend extra verzekerd ouderdomspensioen

Het verevend extra verzekerd ouderdomspensioen is opgenomen in het totaalbedrag dat vermeld staat onder verevend ouderdomspensioen.

Verevend overbruggingspensioen

Bij verevend (deeltijd)overbruggingspensioen, opgebouwd tot 1 januari 2006, staat het bedrag vermeld dat u standaard ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin uw ex-partner 65 jaar wordt.

Verevend AOW-hiaatcompensatie

Bij verevend AOW-hiaatcompensatie staat het bedrag vermeld dat u ontvangt vanaf de eerste dag van de maand waarin uw ex-partner 65 jaar wordt tot de dag dat uw ex-partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Nabestaandenoverbruggingspensioen en (bijzonder) nabestaandenpensioen

Bij Nabestaandenoverbruggingspensioen en (bijzonder) nabestaandenpensioen staan de pensioenen vermeld die u van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM ontvangt. Het  Nabestaandenoverbruggingspensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. De hoogte van het (bijzonder) Nabestaandenoverbruggingspensioen is afgeleid van het nabestaandenpensioen. Het (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt u zolang u in leven bent.

Anw

Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Anw-hiaatpensioen

De Anw van de overheid is aan voorwaarden gebonden. Uw partner ontvangt na uw overlijden een Anw-hiaatpensioen van het pensioenfonds tot aan zijn of haar AOW-datum. Meer informatie over Anw-hiaat kunt u lezen op de website.

Uw pensioen bij (vliegmedische) arbeidsongeschiktheid

Bij ‘arbeidsongeschiktheid’ ziet u het pensioen dat u ontvangt op 1 januari van het jaar van het overzicht. Het invaliditeitspensioen is een uitkering die u van ons ontvangt als het recht op loondoorbetaling in verband met uw ziekte is geëindigd. Het invaliditeits-pensioen wordt uitgekeerd zolang de (vliegmedische) arbeidsongeschiktheid duurt maar uiterlijk tot de pensioendatum of tot en met de maand van eerder overlijden.
> Lees meer over het invaliditeitspensioen

Samenloop van WAO- of WIA-uitkering en uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering moet worden gebracht op uw pensioen. Dit vindt plaats tot u uw AOW-datum bereikt. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Meer informatie en uitleg over arbeidsongeschiktheid kunt u lezen op de website.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)