Informatie voor als u pensioen hebt opgebouwd in het verleden

Ik heb pensioen opgebouwd in het verleden

UPO voor ex-deelnemers basispensioenregeling

 

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Bruto pensioen

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019 hebt opgebouwd. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt. Het ouderdomspensioen kan onder voorwaarden worden uitgesteld tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Werkt u door na uw reglementaire pensioenrichtleeftijd? Dan wordt het pensioen getoond op basis van uw leeftijd per 1 januari 2019. Het pensioen is berekend met de op 1 januari 2019 geldende actuariële factoren voor pensioenuitstel. Deze factoren worden periodiek aangepast en kunnen op uw pensioendatum anders zijn. De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12. Het pensioenfonds keert niet apart vakantiegeld uit.

Hebt u ook pensioen opgebouwd in de netto pensioenregeling?

Op de website leest u meer informatie over deze regeling. U ontvangt ook een apart UPO voor dit deel van uw pensioen.

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u mogelijk een AOW-uitkering. Wilt u meer informatie over de AOW? Kijk dan op onze website in het AOW-dossier met de meest recente informatie over de AOW, het AOW-hiaat en de berekening van de compensatie.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)