KLM basispensioen

Ontvangt u ouderdomspensioen, eventueel overbruggingspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen, AOW-hiaatcompensatie of invaliditeitspensioen? Dan leest u hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden.

Hoeveel pensioen krijgt u?
Eind januari ontvangt u uw pensioenspecificatie met hierop de hoogte van uw pensioenuitkering in 2019. Deze ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe pensioenspecificatie.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf 2018?
Eind januari 2019 ontvangt u uw jaaropgaaf 2018, samen met uw pensioenspecificatie januari 2019.

Informatie over de indexatie van uw pensioen
Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Uw pensioen is per 1 januari 2019 geïndexeerd met 2,1%. Meer informatie over de indexatie.

Wanneer krijgt u uw pensioen?
In 2019 betalen we uw pensioenuitkering elke 27ste van de maand. Valt de 27ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand.

Wanneer krijgt u uw eventuele overbruggingspensioen?
Het overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat u tot 1 januari 2006 kon opbouwen. Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt of tot en met de maand van eerder overlijden.

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?
Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Uw pensioen is per 1 januari 2019 geïndexeerd met 2,1%. Lees het indexatiebericht 2019 en meer over indexatie en de financiële situatie.

Een uitzondering hierop betreft de pensioenaanspraken uit de periode 1 januari 1968 tot 1 januari 2007. Deze aanspraken worden tot de leeftijd van 65 jaar onvoorwaardelijk verhoogd met de loonindex tot maximaal 2,5%.

Hoe geeft u een wijziging door?
Wij ontvangen de meeste wijzigingen (zoals verhuizing of overlijden) via de Basisregistratie Personen (BRP), zolang u in Nederland woont. Wilt u het rekeningnummer wijzigen waarop u uw pensioenuitkering ontvangt? Dan moet u dat  ons melden met het formulier 'Rekening wijzigen'. Stuur deze ondertekend per post naar ons op. Het pensioenfonds wil graag zorgvuldig met uw gegevens omgaan en vraagt u daarom om schriftelijke bevestiging met uw handtekening. Let op: Wanneer u gepensioneerd bent, worden veranderingen in uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan KLM. Denk aan bijvoorbeeld een scheiding of overlijden. Een verandering in uw situatie kan bijvoorbeeld invloed hebben op uw IPB-rechten of die van uw partner of kinderen. Gepensioneerde KLM-ers kunnen wijzigingen via e-mail doorgeven aan HRSSC@klm.com

Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd per brief aan ons door. Bij Pensioen voor uw nabestaanden vindt u meer informatie over wat uw nabestaanden moeten doen en wat zij van het pensioenfonds kunnen verwachten als u onverhoopt komt te overlijden.

Krijgt u na pensionering een nieuwe partner?
Dan heeft deze partner geen recht op nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Hierop geldt één uitzondering. Bent u direct na uw dienstverband van KLM gepensioneerd zonder dat u een partner had? En trouwt u daarna, of gaat u een geregistreerd partnerschap dan wel een erkend samenlevingsverband aan? Als u deze nieuwe verbintenis aangaat vóór uw AOW-leeftijd kunt u er alsnog voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen. 

Wat betekent het einde van een relatie tijdens uw pensionering voor uw pensioen?
Het einde van een relatie heeft gevolgen voor het pensioen dat u hebt opgebouwd en op het pensioen dat u in de toekomst ontvangt. Bij een scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of einde van een periode van samenwonen heeft uw ex-partner mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen is afhankelijk van verschillende situaties. U en uw ex-partner worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Is er een vereniging voor gepensioneerden?
Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s voort te zetten. Dat kan via verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden. Wij laten u graag kennismaken met een drietal verenigingen voor voormalig vliegend personeel. Deze verenigingen stellen ook de kandidaten voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM voor.

Ontvangt u pensioen én een WAO- of WIA-uitkering van het UWV?
Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Wel brengen wij het bedrag van de WAO- of WIA-uitkering op uw pensioen in mindering. 

Ontvangt u variabel beleggingspensioen?
Kijk voor uw persoonlijke situatie in de Pensioenplanner.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)