Netto pensioenregeling algemene informatie

Via de netto pensioenregeling kunt u extra pensioen opbouwen over uw salaris boven € 107.593,-  (niveau 2019 bij een fulltime dienstverband). De netto pensioenregeling is een vrijwillige beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat de premie die u vanuit uw netto loon betaalt door het pensioenfonds wordt belegd om kapitaal op te bouwen. Op uw pensioendatum kunt u dit kapitaal gebruiken om een netto pensioenuitkering aan te kopen.

De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling. U ontvangt automatisch bericht als u aan de netto pensioenregeling kunt deelnemen. Wilt u niet meer deelnemen aan de netto pensioenregeling? Lees meer over stoppen met deelnemen.

De nettto pensioenregeling in beeld

Keuzemomenten netto pensioenregeling in beeld

Lees meer:

Pensioenleeftijd

De netto pensioenregeling heeft dezelfde pensioenleeftijd als de basispensioenregeling. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. De pensioenleeftijd van de basispensioenregeling en de netto pensioenregeling zijn altijd gelijk. Maakt u vanaf uw 42e gebruik van de “Regeling verminderde productie”? Dan schuift de pensioenleeftijd van de netto pensioenregeling mee.

Wat is er voor uw partner en kinderen verzekerd?

Overlijdt u terwijl u deelneemt aan de netto pensioenregeling? Dan ontvangt uw partner een levenslang netto nabestaandenpensioen en netto wezenpensioen. Dit komt bovenop het nabestaanden- en wezenpensioen uit de basispensioenregeling.

Bij overlijden bedraagt het levenslange netto nabestaandenpensioen voor uw partner 0,907% (opbouwpercentage) van het gemiddelde loon boven de aftoppingsgrens dat u tijdens uw deelname netto hebt verdiend. Bij de bepaling van dit loon blijft de premievrijvaltoelage door de wettelijke aftopping van het pensioengevend loon buiten beschouwing. Bij overlijden bedraagt het verzekerde netto wezenpensioen voor uw kinderen 0,308% (opbouwpercentage) van het gemiddelde loon boven de aftoppingsgrens dat u tijdens uw deelname netto hebt verdiend.

Hoeveel premie betaalt u voor de netto pensioenregeling?

De premie voor de netto pensioenregeling is vanaf 2016 gelijk aan het netto bedrag van de (verlaagde) premievrijvaltoelage. Begin 2016 kon u ervoor kiezen om de fiscaal maximale premie in te leggen. Deze keuze is ook van toepassing als u na 1 januari 2016 aan de netto pensioenregeling bent gaan deelnemen. Het betreft een eenmalige keuze voor de periode 2016 tot en met 2019. KLM en de VNV hebben afgesproken dat in 2020 de premievrijvaltoelagen weer worden verhoogd. Gevolg hiervan is dat iedereen die deelneemt aan de netto regeling dan ook vanaf 2020 weer standaard de fiscaal maximale premie gaat inleggen. Lees hier verder hoeveel premie u betaalt.

Hoe wordt belegd in de netto pensioenregeling?

Als u deelneemt aan de netto pensioenregeling wordt uw ingelegde premie, na aftrek van kosten, belegd. De beleggingen staan op naam van het pensioenfonds. Lees hier meer over de beleggingen in de netto regeling.

Hoeveel pensioen ontvangt u uit de netto pensioenregeling?

De premies en het behaalde rendement vormen het netto pensioenkapitaal. Dit kapitaal gebruikt u om op uw pensioendatum een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering aan te kopen. 

Meer informatie over de netto pensioenregeling vindt u in de:
- Q&A start netto pensioenregeling
Q&A beleggingsvrijheid: keuze beleggingswijze
Q&A inleg netto pensioenregeling
Q&A netto pensioenregeling uitgebreid - variabel beleggingspensioen

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)