Kandidaatstelling bestuurslid pensioenfonds

9 maart 2018
Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur van het pensioenfonds uit vier vertegenwoordigers van de deelnemers. Thans zijn de heren Van Zwol, Balm en Ter Lingen actief als bestuurslid namens deelnemers en is er een vacature in de vertegenwoordiging van de deelnemers voor de vierde zetel in het bestuur.
 
Kandidaatstelling voor bestuursfuncties geschiedt door verenigingen die door het bestuur representatief worden geacht voor de deelnemers, alsmede door individuele deelnemers van wie de kandidaatstelling door ten minste een procent (1%) van de deelnemers wordt gesteund. Bij het huidige aantal deelnemers zijn dit minimaal 27 handtekeningen.
 
De VNV heeft als kandidaat voorgedragen de heer J. (Jochum) Willemsen.
De heer Willemsen is thans actief binnen het pensioenfonds als lid van het verantwoordingsorgaan.
 
Procedure
De statuten van het pensioenfonds voorzien in de mogelijkheid van individuele kandidaatstelling voor het bestuur. Voor nadere informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds (bestuur@klmvliegendfonds.nl). Indien u zich kandidaat stelt en voldoende handtekening weet te verzamelen voor 30 maart 2018 zullen er verkiezingen plaatsvinden.
 
Op grond van wettelijke voorschriften moet een bestuurslid bij zijn benoeming beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden, alsmede professioneel gedrag om het pensioenfonds te kunnen besturen. Voor een bestuursfunctie geldt een profielschets. De Nederlandsche Bank toetst kandidaat-bestuursleden op geschiktheid en betrouwbaarheid. In verband hiermee moeten kandidaten de nodige informatie over zichzelf verstrekken.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)