Pensioenbedragen in 'Mijn netto pensioen' in de Pensioenplanner zijn anders

5 juli 2019

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? Per 4 juli 2019 zijn de pensioenbedragen bij ‘Mijn netto pensioen’ in de Pensioenplanner anders:

  • De Nederlandsche bank heeft de rekenregels gewijzigd: nieuwe uniforme rekenmethodiek.
  • De bedragen zijn vanaf nu op basis van de standaard salarisontwikkeling (leeftijd en diensttijd) bij gelijkblijvende functie.
  • U krijgt de bedragen nominaal en reëel te zien: nominaal is wat u krijgt; reëel is wat de verwachte koopkracht is.

Andere pensioenbedragen door gewijzigde rekenregels
Sinds de introductie van de netto pensioenregeling werken we met tijdelijke rekenregels van De Nederlandsche Bank (DNB). Vanaf vandaag gebruiken we de nieuwe uniforme rekenmethodiek, nieuwe rekenregels vastgesteld door de DNB, om uw verwachte uitkering in de netto pensioenregeling te berekenen.

Uw verwachte uitkering vanaf nu op basis van standaard salarisontwikkeling
Tot nu toe gingen wij er bij het berekenen van uw verwachte uitkering vanuit dat uw salaris gelijk bleef tot aan uw pensioendatum. Vanaf nu nemen we bij het berekenen van uw te bereiken pensioen uw standaard salarisontwikkeling (leeftijd en hele dienstjaren) in de opbouw van netto pensioenkapitaal mee. Daarmee krijgt u een realistischer beeld van uw te verwachten uitkering bij pensionering. Het effect van hogere functiebestanddelen (F) nemen we mee in een volgende release van de Pensioenplanner.

Pensioenbedragen in 3 scenario’s
Uw verwachte uitkering zag u altijd al in drie scenario’s in ‘Mijn netto pensioen’: economisch goed weer, verwacht weer en slecht weer. De drie scenario’s zijn er ook in de uniforme rekenmethodiek, alleen de onderliggende rekenregels zijn gewijzigd. Het effect hiervan is dat het verschil tussen de scenario’s groter is geworden.

Uw verwachte uitkering nominaal en reëel
Vanaf nu laten we uw verwachte uitkering in twee bedragen zien: nominaal en reëel. Het nominale bedrag is het bedrag dat u naar verwachting krijgt. Het reële bedrag is de verwachte koopkracht van uw pensioen. In dit bedrag is het effect van toekomstige prijsstijgingen meegenomen.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl. Wij helpen u graag.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)