Uw pensioen in drie scenario's

3 oktober 2019

Om meer bewust te zijn van de koopkracht en de risico's van uw pensioen krijgt u op de volgende plekken uw pensioen in drie scenario's (als het tegenzit, verwacht, als het meezit) te zien:

  • in de Pensioenplanner als u deelneemt aan de netto pensioenregeling - uw verwachte netto pensioenuitkering
  • binnenkort: op www.mijnpensioenoverzicht.nl bij 'Vooruitblik' - uw KLM basispensioen, AOW en eventuele andere pensioenen (niet de netto pensioenregeling) 
  • begin 2020: op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Op het moment dat de scenario's in Mijnpensioenoverzicht en het UPO te zien zijn, plaatsen we een toelichting op de scenario's op de website.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)