Volledige indexatie in 2018

2 januari 2018

In 2018 kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen en de aanvullende verzekeringen volledig indexeren.

Basispensioenregeling (bruto)

Werkt u bij KLM en bouwt u pensioen op? Dan worden uw opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari 2018 verhoogd met 1,4%. Bent u met pensioen of werkt u niet meer bij KLM? De verhoging van 1,4% is ook van toepassing op uw pensioen of premievrije aanspraken. Met deze verhoging kan de geambieerde indexatie volledig worden toegekend.

Hoe is het percentage van 1,4% bepaald?
De geambieerde indexatie volgt uit de maatstaf die is opgenomen in het pensioenreglement. De maatstaf voor de verhoging van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers, de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers is het loonindexcijfer. Het loonindexcijfer is het stijgingspercentage van de, door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde, afgeleide indexcijfer cao-lonen particuliere bedrijven in de periode juli 2016 - juli 2017. Hiervoor wordt het laatst vóór 1 november gepubliceerde definitieve indexcijfer cao-lonen particuliere bedrijven juli gehanteerd. Het indexcijfer juli 2016 bedroeg 108,9 % en het indexcijfer juli 2017 bedroeg 110,4 %. De maatstaf is daarom gelijk aan 1,4%. Dit is de uitkomst van (110.4%  / 108,9% - 1) x 100%.

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekeringen, die uit een collectieve of (nog herkenbaar) uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2018 aangepast met 2,3%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%.

Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 4,8%).

Netto pensioenregeling

Ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioen
De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen is dezelfde als in de basisregeling (bruto). Op basis van de financiële positie kan 100% van de maatstaf (1,4%) worden toegekend. Dit betekent dat de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen per 1 januari 2018 met 1,4% worden verhoogd. De afgelopen twee jaar konden deze pensioenen niet volledig worden geïndexeerd. Ontvangt u een netto nabestaanden- of wezenpensioen? Dan wordt u over het inhalen van deze ‘indexatie-achterstand’ persoonlijk geïnformeerd.

Variabel beleggingspensioen
Ontvangt u een variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. Uw variabel beleggingspensioen wordt jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het komende jaar. Van invloed daarbij zijn: het behaalde beleggingsrendement, de jaarlijkse daling van 1%, de rentestand en de levensverwachting van de deelnemers.

Jaarlijkse beoordeling indexatie
Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. Dit is voor de basis pensioenregeling gedeeltelijk en voor de netto pensioenregeling volledig afhankelijk van de financiële situatie van het fonds.

Vragen of meer informatie? 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)