Volledige indexatie in 2019

2 januari 2019

Per 1 januari 2019 worden alle opgebouwde en ingegane pensioenen en de aanvullende verzekeringen volledig geïndexeerd.

Alle pensioenen van de basisregeling worden verhoogd met 2,1%
De maatstaf voor de indexatie is de stijging van de cao-lonen particuliere bedrijven. In de periode juli 2017 - juli 2018 stegen deze lonen met 2,1%. Gezien de goede financiële positie van het fonds kunnen alle pensioenen met 2,1% verhoogd worden. Daarmee is de ambitie van volledige indexatie gehaald.

Aanvullende verzekerigen worden verhoogd met 2,6%
Aanvullende verzekeringen, die uit een collectieve of (nog herkenbaar) uit individuele waardeoverdracht zijn ontstaan, worden per 1 januari 2019 verhoogd met 2,6%. De maatstaf voor deze verhoging is het verschil tussen het gewogen gemiddelde totaalrendement op de beleggingen van het fonds in de afgelopen tien jaar en een rekenrente van 4%. Voor degenen die jonger zijn dan 65 jaar, worden deze verzekeringen daarnaast jaarlijks verhoogd met 2,5% ingebouwde inflatiedekking (in totaal dus een verhoging van 5,1%).

Ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen in de netto regeling worden verhoogd met 2,1%
De maatstaf voor de indexatie van de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen is dezelfde als in de basisregeling. Op basis van de financiële positie kan 100% van de maatstaf (2,1%) worden toegekend. Ook kan de indexatie-achterstand uit het verleden volledig ingehaald worden. Dit betekent dat de ingegane netto nabestaanden- en wezenpensioenen per 1 januari 2019 met 2,1% worden verhoogd en dat inhaalindexatie uitgekeerd wordt. Ontvangt u een netto nabestaanden- of wezenpensioen? Dan wordt u over de indexatie en de inhaalindexatie persoonlijk geïnformeerd.

Pensioenen in de netto regeling zijn afhankelijk van het beleggingsrendement
Bouwt u pensioen op in de netto regeling of krijgt u een uitkering van het variabel beleggingspensioen? Dan is indexatie niet van toepassing. In de opbouwfase worden uw premies belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Ontvangt u een variabel beleggingspensioen? De uitkering daarvan wordt jaarlijks op 1 juli vastgesteld voor het komende jaar. Van invloed daarbij zijn: het behaalde beleggingsrendement, de jaarlijkse daling van 1%, de rentestand en de levensverwachting van de deelnemers.

Jaarlijkse beoordeling indexatie
Het bestuur beslist ieder jaar opnieuw of er kan worden geïndexeerd en met welk percentage. Dit is voor de basis pensioenregeling gedeeltelijk en voor de netto pensioenregeling volledig afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Meer hierover kunt u lezen bij financiële positie en indexatiebeleid.

Vragen of meer informatie? 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.