Pensioen voor partner en kinderen als u uit dienst gaat

Hieronder leest u welke keuzes u hebt voor uw partner en kinderen als u KLM verlaat, maar nog niet met pensioen bent. Let op: hebt u uw pensioen overgedragen van KLM naar een andere werkgever? Dan ontvangen uw nabestaanden geen pensioen meer uit de KLM-pensioenregeling.

Welke keuzes hebt u?


Na uw uitdiensttreding ontvangt uw partner alleen nabestaandenpensioen als u ervoor hebt gekozen een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen uit de basispensioenregeling is verzekerd op risicobasis. Dat wil zeggen dat het komt te vervallen als u  uit dienst gaat.

Welke keuze hebt u?

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen
Wenst u dat uw partner een inkomen heeft als u komt te overlijden? Dan kunt u bij uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U kunt kiezen voor de verhouding 100:70 (het bedrag wordt zo verdeeld dat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt). Op de pensioenplanner kunt zien wat dit betekent voor uw eigen pensioenbedrag. Uw partner moet akkoord gaan met uw keuze.

Het voordeel van het ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen is dat uw partner een inkomen heeft als u er niet meer bent. Het nadeel is dat uw ouderdomspensioen hierdoor lager wordt.

Netto nabestaandenpensioen aankopen
Gaat u uit dienst? Dan stopt ook uw deelname aan de netto pensioenregeling. Na beëindiging van uw deelname is het overlijdensrisico voor het netto nabestaandenpensioen niet meer gedekt. U kunt er voor kiezen om een deel van uw opgebouwde netto kapitaal bij een verzekeraar naar keuze aan te wenden voor de inkoop van een netto nabestaandenpensioen.

Netto wezenpensioen aankopen
Gaat u uit dienst? Dan stopt ook uw deelname aan de netto pensioenregeling. Na beëindiging van uw deelname is het overlijdensrisico voor het netto wezenpensioen niet meer gedekt. U kunt er voor kiezen om een deel van uw opgebouwde netto kapitaal bij een verzekeraar naar keuze aan te wenden voor de inkoop van een netto wezenpensioen.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)