Pensioen

Welkom bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Netto pensioenregeling

Als uw jaarsalaris meer dan € 107.593,- (bij een voltijd dienstverband in 2019) bedraagt, kunt u bij ons pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever KLM. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze netto pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten voor uw financiële planning. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op de Pensioenplanner.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

 

Kijk in drie video's van twee minuten naar de keuzemomenten in de netto pensioenregeling.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 is een wettelijk voorgeschreven communicatiemiddel, dat bestaat uit 3 lagen. Hieronder ziet u de eerste laag, waarin u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling leest. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1 en laag 2 printen of opslaan als PDF met de printbuttons rechtsboven.

 

Let op: voor de basispensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is een apart Pensioen 1-2-3 beschikbaar. U kunt beide Pensioen 1-2-3's ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Gaat u met pensioen en hebt u kapitaal opgebouwd in de netto pensioenregeling? Op uw pensioendatum koopt u met dit kapitaal:

1. netto variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds, of

2. netto pensioen met een vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.

Netto ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt u kapitaal op voor een extra, netto ouderdomspensioen over uw salaris boven € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%). Het netto pensioenkapitaal dat u opbouwt is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. U koopt met uw opgebouwde kapitaal op uw pensioendatum netto ouderdomspensioen in. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zo lang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen onder de dan geldende omstandigheden. Op de Pensioenplanner ziet u in Mijn netto pensioen uw te verwachten netto pensioenuitkering en uw opgebouwde kapitaal. Ook op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt, ziet u uw verwachte netto pensioenuitkering.

Deze netto pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een beschikbare premieregeling. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

Het ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 58 jaar wordt. Het gaat uiterlijk op uw 62e in, maar alleen als dat ook geldt voor uw basispensioen. Voor vervroegen geldt hetzelfde: dit kan alleen als uw basispensioen ook eerder ingaat, maar sowieso niet eerder dan op uw 50e. 

Lees meer over de netto pensioenregeling:

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner levenslang netto nabestaandenpensioen en krijgen uw kinderen (tot een vastgelegde leeftijd) netto wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij KLM werkt en deelneemt aan de netto pensioenregeling. 

Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Zolang u bij KLM werkt en deelneemt aan de netto pensioenregeling, is er voor uw partner een nabestaandenpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen geregeld over het deel van uw salaris boven € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%). Bij overlijden tijdens uw dienstverband bij KLM keert het pensioenfonds aan uw partner een netto nabestaandenpensioen uit, zolang uw partner leeft. Uw kinderen ontvangen een netto wezenpensioen. Deze pensioenen vormen een aanvulling op het nabestaanden- en wezenpensioen uit de basispensioenregeling. Uw partner en kinderen die in de basispensioenregeling bekend zijn bij ons, zijn ook automatisch uw nabestaanden in de netto pensioenregeling.

Het netto wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot uw kind 18 wordt. Schoolgaande of studerende kinderen ontvangen het netto wezenpensioen tot uiterlijk de leeftijd van 27 jaar.

Let op: het netto nabestaanden- en wezenpensioen zijn niet meer verzekerd als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan bij KLM, tenzij u bij uitdiensttreding een of beide pensioenen hebt ingekocht bij een verzekeraar.

Hoeveel uw partner en uw kinderen krijgen bij uw overlijden vindt u op de Pensioenplanner en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In laag 3 van Pensioen 1-2-3 leest u welke elementen de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen bepalen. De premie voor het nabestaanden- en wezenpensioen gaat van uw premie-inleg af.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kunt u met een deel van uw pensioenkapitaal een nabestaandenpensioen kopen. Uw partner krijgt dit na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dit nabestaandenpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Op de Pensioenplanner ziet u een tool waarmee u een indicatie kunt krijgen. Ook staat er een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U hebt immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl.

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw netto pensioenopbouw door op basis van inleg uit de toelage op het bruto invaliditeitspensioen. Deze toelage is bedoeld voor de opbouw van uw netto pensioen.

Compensatie voor uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een toelage op het bruto invaliditeitspensioen. Deze toelage is bedoeld om te gebruiken voor uw netto pensioenopbouw.  Met het netto bedrag van de compensatie kunt u dan blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. U bent hiermee ook verzekerd voor het netto nabestaanden- en wezenpensioen.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u precies weten wat onze netto pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het netto pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze netto pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement of vraag het bij ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling niet?

Hebt u bij uitdiensttreding of pensionering geen nabestaanden- of wezenpensioen ingekocht bij een verzekeraar? Dan krijgen uw partner en kinderen geen nabestaandenpensioen of wezenpensioen uit de netto pensioenregeling als u overlijdt na uitdiensttreding of pensionering. Alleen bij de keuze variabel beleggingspensioen is het wezenpensioen standaard verzekerd.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen nabestaanden- en wezenpensioen

In deze netto pensioenregeling is alleen nabestaandenpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u bij KLM werkt en deelneemt aan de netto pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Dit betekent dat er geen nabestaandenpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf het moment dat u uit dienst gaat bij KLM of als u hebt afgezien van deelname aan de netto pensioenregeling.

Als u een partner en kinderen hebt en u gaat uit dienst bij KLM, dan is het belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.
Let op: het is mogelijk om bij uitdiensttreding van een deel van uw opgebouwde netto pensioenkapitaal nabestaanden- en/of wezenpensioen in te kopen. Dat betekent dan wel dat het kapitaal voor uw ouderdomspensioen lager wordt. De keuze welke pensioenen u inkoopt kunt u maken als u uit dienst gaat bij KLM of met pensioen gaat.

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. Invaliditeitspensioen is volledig onderdeel van de basispensioenregeling.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen invaliditeitspensioen vanuit de netto pensioenregeling. Het invaliditeitspensioen is geheel in de basisregeling ondergebracht.
Het kan zijn dat u een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u volgens UWV arbeidsongeschikt bent. U leest meer hierover op www.uwv.nl

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u netto pensioen op?

Met de netto pensioenregeling bouwt u vrijwillig pensioen op over uw salaris boven de €107.593,- (2019). Het is extra pensioen, naast AOW en het verplichte basispensioen (over uw salaris tot € 107.593,-) via uw werkgever KLM. Ook kunt u zelf aanvullende voorzieningen treffen, zoals eigen vermogensopbouw, een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

U bouwt in vijftig jaar AOW op. U bouwt overigens alleen AOW op als u in Nederland woont/werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

B. Pensioen via uw werkgever

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op de Pensioenplanner. U krijgt ieder jaar een UPO van ons over uw pensioen in de basisregeling. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl

C. Aanvullende voorzieningen die u zelf regelt

Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Eén van die manieren is het netto pensioen. U krijgt ieder jaar een UPO van ons over uw netto pensioenkapitaal.
Of u nog andere aanvullende voorzieningen nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud, www.nibud.nl.

Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie vanuit uw netto loon voor uw netto pensioen en - als u een partner hebt - voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook.

Premieverdeling

U betaalt de premie voor de netto pensioenregeling zelf. KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw pensioengevend loon boven de € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%) en uw leeftijd. Bij Premie netto pensioenregeling ziet u het premiepercentage per leeftijdscategorie.

De premie is – als u een partner hebt – inclusief een premie voor de overlijdensdekking en wordt verhoogd met een opslag voor uitvoeringskosten ter hoogte van € 66,- per jaar (2019). Bij Premie netto pensioenregeling ziet u het premiepercentage per leeftijdscategorie.

Laag 3: fondsdocumenten

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een netto pensioenkapitaal.

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een ouderdoms-, nabestaanden- en/of wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Naarmate uw pensioendatum nadert, passen wij uw beleggingen aan op uw keuze voor variabel beleggingspensioen (uw kapitaal wordt steeds meer belegd in het doorbeleggingsfonds) of pensioen met vaste uitkering (uw kapitaal wordt steeds meer belegd in het obligatiefonds). 

Op de Pensioenplanner ziet u een tool waarmee u een indicatie krijgt van de uiteindelijke hoogte van uw netto pensioenuitkering. Ook staat er een indicatie op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u ieder jaar ontvangt.

Lees meer over beleggingen in de netto pensioenregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf in onze netto pensioenregeling?

De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling. Standaard bouwt u bij uw pensioenfonds extra netto pensioen op over uw salaris boven de €107.593,-  (2019). U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling.

Deelname netto pensioenregeling

Niet (meer) deelnemen
Kiest u ervoor om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Áfstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in. 

(Weer) deelnemen
Na drie jaar kunt u (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door het formulier 'Intrekking afstandsverklaring' in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds.

Laag 3: fondsdocumenten
Wilt u zelf bepalen hoe uw premie wordt belegd? Kijk dan in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Zelf bepalen hoe uw pensioen belegd wordt

U betaalt premie voor uw netto pensioen. We beleggen dit geld. Uw ingelegde premies groeien zo aan tot een netto pensioenkapitaal. Vanaf uw deelname aan de netto regeling beleggen wij uw premie, afhankelijk van uw keuze, in één van de drie mixfondsen (standaard, offensief of defensief).

Uw premie wordt automatisch belegd in het mixfonds standaard. Wilt u meer offensief of defensief beleggen? Dan bent u wettelijk verplicht om eerst uw risicoprofiel te bepalen. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingswijze het beste bij u past. Bepaal uw risicoprofiel en kies uw beleggingswijze in de Pensioenplanner. Lees meer over beleggingskeuze in de netto pensioenregeling en veelgestelde vragen en antwoorden over beleggingskeuze.

Laag 3: fondsdocumenten

Op pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een netto pensioen dat u ontvangt zolang u leeft. U kunt kiezen tussen:

  • een netto variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds, of:
  • een netto pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.

Daarnaast kunt u ook kiezen of u alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen aankoopt.

Netto pensioenuitkering kopen

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen. U kunt kiezen voor een variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds of voor een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze. Daarnaast maakt u een keuze voor alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen. U ontvangt dan alleen een netto ouderdomspensioen. Of u kiest ervoor een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken voor een nabestaandenpensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Lees meer over variabel beleggingspensioen of pensioen met een vaste uitkering.en veelgestelde vragen over variabel beleggingspensioen.

Laag 3: fondsdocumenten

Verandert u van werkgever? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen als u dat wenst meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Waardeoverdracht

Als u uit dienst gaat bij KLM, kunt u niet blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. Verandert u van baan en wilt u uw netto pensioen meenemen (waardeoverdracht), dan kan dit alleen als de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever ook een netto regeling uitvoert.

Wilt of kunt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoerings- en beleggingskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

Laag 3: fondsdocumenten

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Eerder stoppen

De standaard pensioenleeftijd in Nederland is 68 jaar. In de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is de pensioenleeftijd 58 jaar. In plaats van met pensioen te gaan op uw 58e kunt u er voor kiezen om uw pensioen – zowel uw pensioen uit de basisregeling als uw netto pensioen – eerder in te laten gaan. Dit heeft financiële gevolgen. Zo stopt uw pensioenopbouw eerder en wordt uw periodieke ouderdomspensioenuitkering mogelijk lager. Houd er ook rekening mee dat uw AOW op een latere datum ingaat dan uw pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen in onze netto pensioenregeling?

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vast. De hoogte van uw pensioenuitkering is afhankelijk van:
- de hoogte van uw beschikbare premie (uw bijdrage),
- de rendementen op uw beleggingen,
- de pensioenuitkering die u inkoopt op uw pensioendatum,
- het behaalde beleggingsrendement,
- de rentestand,
- wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vooraf vast. En is afhankelijk van uw keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Variabel beleggingspensioen

Pensioen met vaste uitkering

Elk jaar koopt het pensioenfonds een uitkering voor u in en het resterende kapitaal blijft belegd.

U koopt in één keer een pensioenuitkering in bij een verzekeraar.

Uw uitkering na pensioendatum kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen (*).

Op de pensioendatum staat de hoogte van uw uitkering na inkoop bij de verzekeraar vast.

De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1% (**).

Uw uitkering blijft jaarlijks gelijk.

Uw uitkering stijgt mee met een stijgende beurskoers
of een stijgende rente. Uw uitkering daalt mee met
dalende beurskoers of een dalende rente (***).

Uw uitkering stijgt niet mee met een stijgende beurskoers of een stijgende rente. Uw uitkering zakt niet als de beurskoers daalt of de rente daalt.

Het maakt wel uit hoe oud deelnemers worden (****).

Het maakt niet uit hoe oud deelnemers worden.

Wezenpensioen is standaard meeverzekerd.

Wezenpensioen is niet standaard meeverzekerd.

(*) Uw uitkering kan jaarlijks op 1 juli stijgen of dalen door: het behaalde beleggingsrendement, de rentestand en de wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.
(**) U begint met een hogere uitkering. De hoogte van de uitkering daalt jaarlijks met 1%. Dit sluit aan bij de basispensioenregeling, waarin de meerderheid van de deelnemers kiest voor eerst een hogere uitkering en later een lagere uitkering ('hoog/laag').
(***) De effecten van deze stijgingen of dalingen worden gedempt door het collectief beleggen van het resterende kapitaal en het ‘uitsmeren’ van het beleggingsresultaat over drie jaar.
(****) Als de levensverwachting daalt, stijgt uw uitkering. Als de leeftijdsverwachting stijgt, daalt uw uitkering.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij in onze netto pensioenregeling?

Voor de uitvoering van de netto pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten brengen wij in mindering op uw maandelijkse premie. De kosten voor het beheer van uw pensioenkapitaal (beleggingskosten) komen ten laste van uw pensioenkapitaal.
Hebt u netto pensioenkapitaal opgebouwd, maar bent u gestopt met inleggen van premie, dan worden de uitvoeringskosten betaald van uw netto pensioenkapitaal.

Kosten

Voor het beheer van uw beleggingen rekent het pensioenfonds uitvoeringskosten en beheerkosten (2019):

  • Uitvoeringskosten van € 66,- per jaar. Deze kosten worden van uw premie-inleg betaald.
  • Kosten voor het beheer van uw pensioenkapitaal. Deze kosten worden betaald van uw netto pensioenkapitaal.
Beleggingsfonds Beleggingskosten uitvoerder* Lopende kosten* Aan- en verkoopkosten per transactie*
Mixfonds defensief 0,18% 0,26% 0,21%
Mixfonds standaard 0,18% 0,35% 0,24%
Mixfonds offensief 0,18% 0,35% 0,21%
Doorbeleggingsfonds 0,18% 0,26% 0,17%
Obligatiefonds 0,18% 0,02% 0,06%

* percentage van het belegde kapitaal

Hebt u netto pensioenkapitaal opgebouwd, maar bent u gestopt met inleggen van premie, dan worden de uitvoeringskosten betaald van uw netto pensioenkapitaal.

In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen in onze netto pensioenregeling?

Als u niet meer deel wilt nemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door een afstandsverklaring in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds.

Kiest u ervoor om niet meer deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Áfstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u uw beleggingswijze wilt wijzigen.

Zelf bepalen hoe uw pensioen belegd wordt

U betaalt premie voor uw netto pensioen. We beleggen dit geld. Uw ingelegde premies groeien zo aan tot een netto pensioenkapitaal. Vanaf uw deelname aan de netto regeling beleggen wij uw premie, afhankelijk van uw keuze, in één van de drie mixfondsen (standaard, offensief of defensief).

Uw premie wordt automatisch belegd in het mixfonds standaard. Wilt u meer offensief of defensief beleggen? Dan bent u wettelijk verplicht om eerst uw risicoprofiel te bepalen. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingswijze het beste bij u past. Bepaal uw risicoprofiel en kies uw beleggingswijze in de Pensioenplanner. Lees meer over beleggingskeuze in de netto pensioenregeling en veelgestelde vragen en antwoorden over beleggingskeuze

Laag 3: fondsdocumenten
Tien jaar voor uw pensioendatum maakt u een keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Ongeveer tien jaar voor uw pensioendatum ontvangt u van ons bericht en vragen wij u te kiezen voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering. Dit is een voorlopige keuze en heeft invloed op de wijze waarop uw kapitaal wordt belegd. U kunt uw voorlopige keuze later nog wijzigen. Daar kunnen wel aan- en verkoopkosten aan verbonden zijn.

Wilt u uw keuze doorgeven of wijzigen? Dat kunt u doen in de Pensioenplanner.

Lees meer over variabel beleggingspensioen of pensioen met een vaste uitkering.en veelgestelde vragen over variabel beleggingspensioen.

Laag 3: fondsdocumenten
Zes maanden (tot uiterlijk twee maanden) voor uw pensioendatum kiest u definitief voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Uiterlijk twee maanden voor pensioendatum maakt u een definitieve keuze voor een variabel beleggingspensioen van het fonds of een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar. Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie en het verzoek om uw keuze definitief te maken. Ook maakt u nu een keuze voor alleen ouderdomspensioen of ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. 

Lees meer over variabel beleggingspensioen of pensioen met een vaste uitkering.en veelgestelde vragen over variabel beleggingspensioen.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen, als u dat wilt, meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van baan verandert en uw nieuwe werkgever voert ook een netto regeling uit, kunt u ervoor kiezen om uw netto pensioen mee te nemen (waardeoverdracht). Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere netto pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben.

Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. 

Laag 3: fondsdocumenten

Als u arbeidsongeschikt wordt en u wilt niet meer deelnemen aan de netto pensioenregeling. Standaard gaat uw netto pensioenopbouw door op basis van inleg uit de toelage op het bruto invaliditeitspensioen. Deze toelage is bedoeld voor de opbouw van uw netto pensioen.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft uw werkgever dit aan ons door. U ontvangt dan de toelage op het bruto invaliditeitspensioen voor de voortzetting van uw netto pensioenopbouw. Deze toelage is bedoeld om te gebruiken voor de netto pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door KLM. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dat het nabestaandenpensioen daar niet voldoende geregeld is? Dan kunt u in de netto pensioenregeling bij uitdiensttreding of pensionering een nabestaandenpensioen inkopen.

Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een nabestaandenpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hiervoor wel in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner een door KLM erkend samenlevingsverband hebben. Meer informatie hierover leest u bij Voor partner en kinderen.   

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft uw partner recht op de helft van het netto pensioenkapitaal dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.

Let op: wilt u of uw ex-partner dat het netto pensioenkapitaal wordt verdeeld? Dan moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken. Dit doet u door het Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen. Als het formulier na twee jaar na de scheiding verstuurd wordt, moet het door beiden ondertekend worden.

Woonde u ongehuwd samen? Dan moeten u en uw ex-partner de verdeling van het netto pensioenkapitaal onderling regelen. Bovenstaande geldt namelijk niet voor ongehuwd samenwonenden. 

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland gelden er mogelijk andere belastingregels. Meld dit aan het pensioenfonds. Bespreek met een financieel adviseur de gevolgen voor uw pensioen. Het pensioenfonds is niet aansprakelijk voor eventuele extra heffingen of lasten.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Werkloos

Als u werkloos wordt, stopt uw netto pensioenopbouw. U behoudt het opgebouwde netto pensioenkapitaal. Het pensioenfonds blijft dit kapitaal tot de pensioendatum voor u beleggen. De kosten voor de uitvoering van de netto pensioenregeling en de beleggingskosten worden in mindering gebracht op uw kapitaal. Bij beëindiging van uw deelname kunt u een deel van het opgebouwde netto pensioenkapitaal gebruiken voor de inkoop van een netto nabestaanden- en wezenpensioen bij een verzekeraar.

Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw netto pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

Laag 3: fondsdocumenten

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)