Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Het pensioenfonds voor:

  • Bijna 3.000 vliegers van KLM die pensioen opbouwen: de actieve deelnemers.

  • 2.400 gepensioneerde deelnemers die pensioen ontvangen: vliegers, BWK's, leden van het Kerncorps en partners en kinderen van overleden deelnemers.

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: vier vliegers namens de actieve deelnemers, een ex-vlieger en ex-BWK namens de gepensioneerde deelnemers en een vlieger en een KLM HR collega namens de werkgever KLM.

Onze missie

Wij zorgen voor een goede uitvoering van uw pensioen, waarbij we zorgvuldig de belangen van alle deelnemers afwegen.

Waar staan wij voor?

Wij beleggen uw premie om ervoor te zorgen dat u het afgesproken pensioen krijgt. Daarbij zorgen wij voor een goede administratie van uw pensioen en een goed contact met u als deelnemer.

 

Wie zitten in het bestuur?

Wat doet het bestuur?

Het bestuur toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. En we onderzoeken of bij iedere beslissing de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen.

Onze partner

De uitvoering van de pensioenregeling hebben we uitbesteed aan Blue Sky Group.

verkeerstoren

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

Interne controle: verantwoordingsorgaan, raad van toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB) , Autoriteit Financiële markten (AFM) en een externe accountant en actuaris.

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur voert de pensioenregeling uit. Nadat KLM en VNV afspraken gemaakt hebben over de pensioenregeling. Bij de uitvoering neemt het bestuur ondere andere beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing maakt het bestuur een verantwoorde risicoafweging

Veelgestelde vragen

Bestuurders krijgen een vergoeding als tegemoetkoming voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze tegemoetkoming bedraagt (bruto) € 8.000,- per jaar; met de mogelijkheid van verhoging voor enkele specifieke functies tot (bruto) € 10.000,- per jaar. Voor bestuursleden namens de pensioengerechtigden is de tegemoetkoming (bruto) € 15.000,- per jaar. De oorspronkelijke hoogte van de bedragen is bij het vaststellen in 2008 afgeleid van de toenmalige SER-regeling voor vacatiegelden. De vergoeding voor werkgeversleden in het bestuur wordt aan KLM uitgekeerd. Er is geen sprake van bonussen of ontslagvergoedingen.

Verder kunnen bestuursleden aanspraak maken op een vaste onkostenvergoeding voor gebruik van privé-apparatuur, telefoon- en internetkosten en abonnementen alsmede een kilometervergoeding voor de reiskosten voor het bijwonen van pensioenfondsactiviteiten. Deze onkostenvergoeding is in overeenstemming met de zogenoemde vrijwilligersregeling en bedraagt (bruto) € 1.500,- per jaar. Van verdere declaratie van gemaakte kosten is geen sprake.

In het kader van het wettelijk vereiste geschiktheidplan volgen bestuursleden opleidingen en wordt aan seminars deelgenomen. De kosten hiervan worden betaald door het pensioenfonds. 

Welkom op de Pensioenplanner

Op het gebruik van de Pensioenplanner is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage