Q&A beleggingskeuze

1. Wat is een risicoprofiel?
2. Wat is precies het verschil tussen de risicoprofielen neutraal, offensief en defensief?
3. Waarom moet ik een Profielcheck invullen?
4. Hoe lang is mijn risicoprofiel geldig?
5. Het resultaat uit mijn Profielcheck is een neutraal risicoprofiel, maar ik heb een voorkeur voor een offensieve beleggingswijze, wat betekent dat precies? 
6. Het resultaat uit mijn Profielcheck is een offensief risicoprofiel, maar ik heb een voorkeur voor een standaard beleggingswijze, wat betekent dat precies? 
7. Hoe wordt mijn netto kapitaal belegd?
8. Wanneer worden mijn beleggingen aangepast?
9. Ik wil mijn gekozen beleggingswijze wijzigen. Moet ik dan de Profielcheck opnieuw invullen?

1. Wat is een risicoprofiel?
Uw risicoprofiel geeft aan welke manier van beleggen het beste bij u past. U bepaalt uw risicoprofiel door het invullen van de Profielcheck. Log daarvoor eerst in op de Pensioenplanner. De bepaling van uw risicoprofiel is een momentopname. Zijn er in de toekomst wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Vul dan de Profielcheck opnieuw in.

2. Wat is precies het verschil tussen de risicoprofielen neutraal, offensief en defensief? 
Bij een neutraal risicoprofiel past de standaard beleggingswijze het beste. Bij het beleggen van uw netto kapitaal wordt dan belegd in het Mixfonds Standaard. Dit mixfonds heeft van de drie mixfondsen (Standaard, Offensief en Defensief) een gemiddeld risico en een gemiddeld verwacht rendement.
Bij het offensieve risicoprofiel past een offensieve beleggingswijze het beste. Bij het beleggen van uw netto kapitaal wordt dan belegd in het Mixfonds Offensief. Dit mixfonds heeft van de drie mixfondsen (Standaard, Offensief en Defensief) relatief het hoogste verwachte rendement, maar de waarde van de beleggingen zullen in slechte economische omstandigheden ook sneller dalen. Er wordt meer in aandelen belegd en minder in obligaties.
Bij het defensieve risicoprofiel past een defensieve beleggingswijze het beste. Bij het beleggen van uw netto kapitaal wordt dan belegd in het Mixfonds Defensief. Dit mixfonds heeft van de drie mixfondsen (Standaard, Offensief en Defensief) een relatief lager verwacht rendement, maar de waarde van de beleggingen zullen in slechte economische omstandigheden ook minder snel dalen. Er wordt meer in obligaties belegd en minder in aandelen.

3. Waarom moet ik een Profielcheck invullen?
Bij deelname aan de netto regeling richten wij uw beleggingswijze automatisch in op ‘standaard’. Wilt u dit zo houden, dan hoeft u niets te doen. Gaat uw voorkeur uit naar een meer offensieve of een defensieve beleggingswijze? Dan bent u wettelijk verplicht om de Profielcheck in te vullen. De bepaling van uw risicoprofiel is een momentopname. Zijn er in de toekomst wijzigingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis? Vul dan de Profielcheck opnieuw in.

4. Hoe lang is mijn risicoprofiel geldig?   
Uw risicoprofiel is in principe vijf jaar geldig. Elk jaar ontvangt u van ons bericht om te controleren of uw risicoprofiel nog past bij uw gekozen beleggingswijze. Uiteraard kunt u zelf ook uw risicoprofiel wijzigen als daar aanleiding voor is (zie ook vraag 3). Zolang u uw risicoprofiel niet wijzigt, blijft uw meest recente risicoprofiel gelden.

5. Het resultaat uit mijn Profielcheck is een neutraal risicoprofiel, maar ik heb een voorkeur voor een offensieve beleggingswijze, wat betekent dat precies? 
U gaat met meer risico beleggen dan bij uw risicoprofiel past. Dat betekent dat de kans op meer rendement hoger is, maar de kans op een waardedaling ook. Dit kan leiden tot een hoger pensioen, maar u neemt ook meer risico.

6. Het resultaat uit mijn Profielcheck is een offensief risicoprofiel, maar ik heb een voorkeur voor een standaard beleggingswijze, wat betekent dat precies? 
U gaat voorzichtiger beleggen dan bij uw risicoprofiel past. Bij voorzichtige beleggingen is de kans op waardedaling kleiner, maar de kans op een hoger rendement is ook kleiner. Dit kan leiden tot een lager pensioen, maar u neemt ook minder risico.

7. Hoe wordt mijn netto kapitaal belegd?
Vanaf uw deelname aan de netto regeling tot aan tien jaar voor uw pensioendatum wordt, afhankelijk van uw keuze, uw kapitaal belegd in één van de drie mixfondsen (standaard, offensief of defensief).
Bij de keuze voor het variabel beleggingspensioen vanaf tien jaar voor uw pensioendatum vindt een geleidelijke verschuiving plaats tussen één van de drie mixfondsen en het doorbeleggingsfonds. Van tien jaar voor pensioendatum 100% mixfonds en 0% doorbeleggingsfonds naar 0% mixfonds en 100% doorbeleggingsfonds vlak voor pensioendatum.
Bij de keuze voor een pensioen met vaste uitkering vanaf tien jaar voor uw pensioendatum vindt een geleidelijke verschuiving plaats tussen het mixfonds en het obligatiefonds. Van tien jaar voor pensioendatum 100% mixfonds en 0% obligatiefonds naar 0% mixfonds en 100% obligatiefonds vlak voor pensioendatum.
Ga voor meer informatie naar Beleggingen in de netto pensioenregeling.

8. Wanneer worden mijn beleggingen aangepast?
Ontvangen wij uw keuze voor de 20e van de maand? Dan garanderen wij dat uw beleggingen op de 1e werkdag van de volgende maand zijn aangepast. Ontvangen wij uw keuze op of na de 20e van de maand? Dan kunnen wij dat niet garanderen.

9. Ik wil mijn gekozen beleggingswijze wijzigen. Moet ik dan de Profielcheck opnieuw invullen?
Hebt u de Profielcheck al volledig ingevuld (zeven vragen), dan hoeft u dat niet opnieuw te doen om uw beleggingswijze aan te passen.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer informatie?
Wilt u meer achtergrondinformatie over de netto regeling en de keuzemogelijkheden? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl. Wij helpen u graag.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)