Q&A variabel beleggingspensioen

1. Waarom biedt het pensioenfonds een variabel beleggingspensioen aan?
2. Waarom biedt het pensioenfonds geen pensioen met vaste uitkering aan?
3. Wat is het verschil in hoogte van de uitkering bij een variabel beleggingspensioen en een pensioen met vaste uitkering?
4. Wanneer en hoe moet ik een keuze maken?
5. Kan ik tussentijds mijn keuze wijzigen en zijn daar kosten aan verbonden?
6. Wanneer staat mijn keuze vast?
7. Hoe wordt mijn netto kapitaal belegd bij de keuze voor het variabel beleggingspensioen?
8. Wanneer en hoe wordt de uitkering bepaald bij het variabel beleggingspensioen?
9. Waarom is gekozen voor een jaarlijks met 1% dalende uitkering?
10. Wat is het effect op mijn variabele pensioenuitkering als het behaalde beleggingsrendement schommelt? 
11. Kan ik bij het variabel beleggingspensioen kiezen voor een verhouding tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen?
12. Wat gebeurt er bij het variabel beleggingspensioen met het nabestaandenpensioen na pensioendatum?
13. Waarom zijn de uitvoeringskosten gestegen van € 72,- naar € 102,- per jaar?
14. Kan ik een persoonlijke berekening krijgen voor mijn verwachte uitkering bij keuze voor een variabel beleggingspensioen?
15. Kan ik in de Pensioenplanner zien welke mogelijkheden ik heb met mijn netto kapitaal?
16. Is er sprake van een fiscaal verschil tussen het variabel beleggingspensioen en het pensioen met vaste uitkering?
17. Ik heb netto kapitaal opgebouwd, maar neem geen deel meer aan de netto regeling. Welke keuzes heb ik?
18. Waarom komt mijn individueel opgebouwde kapitaal bij een variabel beleggingspensioen na pensioendatum terecht in een collectief kapitaal en kan ik mijn resterende kapitaal niet meer zien?
19. Wordt mijn uitkering bij een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering geïndexeerd?

1. Waarom biedt het pensioenfonds een variabel beleggingspensioen aan?
Wettelijke regels maken het sinds eind 2016 mogelijk om kapitaal uit de netto pensioenregeling ook na pensioendatum te beleggen. Het pensioenfonds heeft deze mogelijkheid benut met de introductie van het variabel beleggingspensioen. Beleggen van het resterende kapitaal kan leiden tot een hoger rendement en daarmee tot een hogere pensioenuitkering. Daartegenover staat uiteraard een hoger risico voor u als deelnemer.

2. Waarom biedt het pensioenfonds geen pensioen met vaste uitkering aan?
Voor het kunnen aanbieden van een pensioen met een vaste uitkering zijn wij wettelijk verplicht om hoge buffers aan te houden. Deze optie is bij uw eigen pensioenfonds daarom niet aantrekkelijk. 

3. Wat is het verschil in hoogte van de uitkering bij een variabel beleggingspensioen en een pensioen met vaste uitkering?
De uitkering bij het variabel beleggingspensioen valt in de meeste scenario’s hoger uit dan bij het pensioen met een vaste uitkering. Bekijk hier de voorbeeldberekening. Of ga naar de Pensioenplanner voor het bekijken van persoonlijke verwachte uitkering bij keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering. U ziet dan een indicatie van uw uitkering in het eerste jaar en in het elfde jaar na uw pensioendatum (Klik op 'netto pensioen' en daarna op 'indicatie uitkering').

4. Wanneer en hoe moet ik een keuze maken?

  • Ruim tien jaar voor uw pensionering ontvangt u van ons bericht. Door regelgeving zijn wij verplicht om u dan te vragen naar uw keuze tussen een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering. Hoe kunt u uw keuze aan ons doorgeven? Ga naar de Pensioenplanner en geef uw keuze online aan ons door. Dan gaan wij uw beleggingen hierop aanpassen. 
  • U kunt uw keuze later nog wijzigen. Daar kunnen wel aan- en verkoopkosten aan verbonden zijn. Hoe kunt u uw wijziging aan ons doorgeven? Log in op de Pensioenplanner en geef uw keuze online aan ons door. Houdt u er rekening mee dat uw wijziging gevolgen heeft voor uw beleggingen in de kapitaalopbouwfase. Wijzigt u uw keuze, dan past het pensioenfonds uw beleggingsmix aan. Daarom kan een tussentijdse wijziging gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke pensioenkapitaal.
  • Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie en het verzoek om uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensionering definitief te maken. 
  • Was u in januari 2017 als deelnemer aan de netto regeling minder dan tien jaar voor uw pensionering? Dan valt u vanwege de introductie van het variabel beleggingspensioen in januari 2017 in een overgangsfase. Uw beleggingen waren gericht op een pensioen met een vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze. Dat was tot januari 2017 de enige keuzemogelijkheid. In de brief, die wij u hebben toegestuurd, hebben wij u gevraagd een keuze te maken tussen een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering.

5. Kan ik tussentijds mijn keuze wijzigen en zijn daar kosten aan verbonden?
U kunt tussentijds uw keuze wijzigen tot uiterlijk twee maanden voor pensioendatum. Dan wordt uw keuze definitief vastgelegd. Let op: een wijziging betekent dat uw beleggingsmix in de kapitaalopbouwfase wordt aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke kapitaal. Het kan ook betekenen dat tot de datum van de wijziging niet optimaal is belegd, omdat de beleggingen gericht waren op de andere pensioensoort. Daarnaast kunnen aan een wijziging aan- en verkoopkosten verbonden zijn. Log in op de Pensioenplanner en geef uw wijziging online aan ons door.  Ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie en het verzoek om uw keuze definitief te maken.

6. Wanneer staat mijn keuze vast?
Uiterlijk twee maanden voor pensioendatum maakt u uw definitieve keuze voor het variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering. U kunt daarna uw keuze niet meer wijzigen. 

7. Hoe wordt mijn netto kapitaal belegd bij de keuze voor het variabel beleggingspensioen?
Start u met de netto regeling, dan wordt uw kapitaal, afhankelijk van uw keuze, belegd in een van de drie mixfondsen *standaard, offensief of defensief). Kiest u vanaf tien voor jaar pensioendatum voor het variabel beleggingspensioen, dan wordt uw beleggingsmix geleidelijk aangepast naar het doorbeleggingsfonds. Kiest u vanaf tien jaar voor pensioendatum voor een pensioen met een vaste uitkering, dan wordt uw beleggingsmix geleidelijk aangepast naar het obligatiefonds. Lees hier meer over de beleggingen in de netto regeling.

8. Wanneer en hoe wordt de uitkering bepaald bij het variabel beleggingspensioen?
Als uw pensioen is ingegaan, wordt elk jaar per 1 juli door uw pensioenfonds de maandelijkse pensioenuitkering voor de komende twaalf maanden bepaald. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse daling met 1%. Andere factoren die van invloed zijn op de bepaling van de pensioenuitkering zijn: het behaalde beleggingsrendement, de rentestand en de wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.
Indien u nog met pensioen gaat, wordt de uitkering op pensioendatum bepaald en per 1 juli van het jaar na pensioeningang aangepast.

9. Waarom is gekozen voor een jaarlijks met 1% dalende uitkering?
U begint vanaf pensioendatum met een hogere uitkering, die jaarlijks met 1% daalt. Dit sluit aan bij de basispensioenregeling, waarin de meerderheid van de deelnemers kiest voor eerst een hogere uitkering en later een lagere uitkering (‘hoog/laag’). 

10. Wat is het effect op mijn variabele pensioenuitkering als het behaalde beleggingsrendement schommelt? 
Uw uitkering stijgt mee met een stijgende beurskoers of een stijgende rente. Uw uitkering daalt mee met een dalende beurskoers of een dalende rente. De effecten van deze stijgingen of dalingen worden gedempt door het collectief beleggen van het resterende kapitaal en het ‘uitsmeren’ van het beleggingsresultaat over drie jaar.

11. Kan ik bij het variabel beleggingspensioen kiezen voor een verhouding tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen?
U kunt kiezen voor:
1) alleen een variabel netto ouderdomspensioen (100:0)
2) een variabel netto ouderdomspensioen en een variabel netto nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70. Uw ouderdomspensioen is lager dan bij keuze 1). 
Hebt u een partner, dan krijgt u standaard optie 2),  tenzij u aangeeft dat optie 1) uw voorkeur heeft.
In beide gevallen is er standaard een wezenpensioen verzekerd.

12. Wat gebeurt er bij het variabel beleggingspensioen met het nabestaandenpensioen na pensioendatum?
Het nabestaandenpensioen voor de partner is 70% van het ouderdomspensioen en is ook een variabele uitkering. Het wezenpensioen dat uitgekeerd wordt na overlijden is vanaf het ingangsmoment een vaste uitkering. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen op het moment van overlijden.

13. Waarom zijn de uitvoeringskosten gestegen van € 72,- naar € 102,- per jaar?
Omdat de netto regeling begin 2017 is uitgebreid met het variabel beleggingspensioen met meer beleggingsvrijheid, zijn de uitvoeringskosten in 2017 gestegen. Deze kosten zijn voor iedere deelnemer gelijk. 

14. Kan ik een persoonlijke berekening krijgen voor mijn verwachte uitkering bij keuze voor een variabel beleggingspensioen?
Ga naar de Pensioenplanner voor het bekijken van een indicatie van uw netto pensioenuitkering (Klik op 'netto pensioen' en daarna op 'indicatie uitkering').

15. Kan ik in de Pensioenplanner zien welke mogelijkheden ik heb met mijn netto kapitaal?
Ga naar de Pensioenplanner voor het bekijken van de verwachte uitkering bij keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering. U ziet dan een indicatie van uw uitkering in het eerste jaar en in het elfde jaar na uw pensioendatum (Klik op 'netto pensioen' en daarna op 'indicatie uitkering').

16. Is er sprake van een fiscaal verschil tussen het variabel beleggingspensioen en het pensioen met vaste uitkering?
Nee, er is geen fiscaal verschil tussen beide netto pensioenuitkeringen.

17. Ik heb netto kapitaal opgebouwd, maar neem geen deel meer aan de netto regeling. Welke keuzes heb ik?
U hebt dezelfde keuzes als deelnemers aan de netto regeling.

18. Waarom komt mijn individueel opgebouwde kapitaal bij een variabel beleggingspensioen na pensioendatum terecht in een collectief kapitaal en kan ik mijn resterende kapitaal niet meer zien? 
Vóór pensionering hebt u een individueel pensioenkapitaal. U draagt als deelnemer zelf alle risico's, bijvoorbeeld het beleggingsrisico. Kiest u op pensioendatum voor het variabel beleggingspensioen, dan blijft het pensioenfonds voor u beleggen maar hebt u geen individueel pensioenkapitaal meer. U hebt dan recht op de uitkering van een jaarlijks variërend netto pensioen door uw pensioenfonds. Voor de jaarlijkse aanpassing van de uitkering schrijft de wet voor dat het behaalde beleggingsrendement collectief in de uitkering verwerkt wordt.

19. Wordt mijn uitkering bij een variabel beleggingspensioen of een pensioen met een vaste uitkering geïndexeerd?
Bij een variabel beleggingspensioen is indexatie niet van toepassing. Uw variabel beleggingspensioen wordt jaarlijks aangepast aan het (positieve of negatieve) behaalde beleggingsrendement. De vaste uitkering wordt alleen geïndexeerd als u dat met de verzekeraar afspreekt.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer informatie?
Wilt u meer achtergrondinformatie over de netto regeling en de keuzemogelijkheden? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 020 426 62 20 of pensioenservice@klmvliegendfonds.nl. Wij helpen u graag.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)