Wanneer moeten uw nabestaanden in actie komen?

De Basisregistratie Personen (BRP) geeft een overlijden automatisch door aan ons. Uw partner of kinderen hoeven hier geen actie voor te ondernemen. Binnen twee weken na de melding van het BRP ontvangt uw nabestaande informatie van het pensioenfonds over de uitkering.

Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband, gaat iemand van het pensioenfonds bij uw nabestaanden langs om de persoonlijke pensioensituatie te bespreken. Ook uw leidinggevende is bij dit gesprek aanwezig.

Hebt u een ex-partner?
Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Wij informeren uw ex-partner hierover.

Woont u in het buitenland?
Dan moeten uw nabestaanden het overlijden zelf bij het pensioenfonds melden met een kopie van de akte van overlijden. Binnen twee weken na ontvangst van die kopie-akte ontvangt uw nabestaande bericht en formulieren van het pensioenfonds over de uitkering.

 

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)