Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Verhuizen naar het buitenland: er verandert niets aan uw pensioen

Woont in het buitenland of verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Informatie die voor u van belang kan zijn hebben wij hieronder gezet.

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat
  • onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
  • de ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen

De banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering.

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.194.L01) en de naam van het fonds (Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM)

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen.

Vrijstelling aanvragen

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (attestatie de vita).

Het formulier (laten) invullen

Het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn bijvoorbeeld een notaris, gemeente, ambassade of consulaat. Op de website van de Rijksoverheid kunt u invoeren in welk land u woont, en waar u terecht kunt om het tweede gedeelte in te laten vullen. 

Kies uw land of gebied

Upload het formulier via MijnKLMPensioen

Log in en kies vervolgens voor Documenten uploaden. Zorg er voor dat het ingevulde document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB.

Documenten uploaden naar uw MijnKLMPensioen is snel, veilig en efficient. Omdat de documenten direct gekoppeld zijn aan uw gegevens, kunnen wij sneller aan de slag met uw verzoek. 

MijnKLMPensioen

Stuur het formulier op tijd door

Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

Lukt uploaden via MijnKLMPensioen niet? Dan zijn er andere opties: