Pensioen ontvangen

Betaaldata 2024: uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand

Valt de 27ste in het weekend of op een officiële feestdag? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. In MijnKLMPensioen ontvangt u elke maand een pensioenspecificatie. 

Belastingen

Wij houden op uw bruto pensioenuitkering een aantal wettelijke bijdragen in. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Naar het buitenland tijdens uw pensioen?

Verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

 

verenigingen

Nieuwe pensioenregeling: hoe worden mijn belangen behartigd?

Voor gepensioneerden was er in december 2023 via de vereniging van gepensioneerden een hoorrecht zodat KLM en VNV in het arbeidsvoorwaardelijke overleg de wensen van deze groep bij de besluitvorming serieus mee kunnen wegen. Er zijn verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden. 

Basispensioenuitkering

Indexatie
Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen te indexeren. Uw pensioen is per 1 januari 2024 geïndexeerd met 6,2%.

AOW-hiaatcompensatie
Bent u na 1 april 2012 65 jaar? Dan hebt u recht op een compensatie in verband met het AOW-hiaat dat door de verhoging van de AOW-leeftijd is ontstaan.

Veelgestelde vragen over basispensioen

Wijzigingen hoeft u niet door te geven als u in Nederland woont. Adreswijzigingen en een huwelijk, overlijden of scheiding ontvangen wij automatisch via de Basisregistratie Personen.

Een ander e-mailadres, ander rekeningnummer en toepassen loonheffingskorting kunt u doorgeven in Mijn gegevens.

Verhuist u in het buitenland of wilt u uw post op een ander adres ontvangen? Dit geeft u door in MIjn gegevens.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tenzij u daar andere afspraken over hebt gemaakt.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner als u overlijdt

Hebt u bij pensionering een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor nabestaandenpensioen? Uw ex-partner krijgt dan bijzonder nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Er zijn verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden:

 

Deze verenigingen stellen ook de kandidaten voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM voor.

Netto variabele pensioenuitkering

Op uw pensioenspecificatie in Mijn documenten ziet u bij 'Netto Ouderdomspensioen' de hoogte van uw netto variabele pensioenuitkering.

De hoogte van uw variabele pensioenuitkering verandert elk jaar per 1 juli.

Lees meer

Veelgestelde vragen over netto pensioen

Wij sturen u elk jaar in juni een brief met informatie over de wijziging van uw netto variabele pensioenuitkering. Meer informatie vindt u hier.

Hebt u bij pensionering gekozen voor netto nabestaandenpensioen voor uw partner? Dan is bij uw overlijden het netto pensioen voor uw partner 70% van het ouderdomspensioen. Het netto pensioen voor uw partner is ook een variabele uitkering. Het wezenpensioen dat uitgekeerd wordt na overlijden is vanaf het ingangsmoment een vaste uitkering. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen op het moment van overlijden.

Welke keuzes hebt u in de basispensioenregeling?

Lees hier welke keuzes u kunt maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering.

Lees meer