Variabel beleggingspensioenuitkering

Uw netto variabele pensioenuitkering ontvangt u net als uw basispensioen elke 27ste van de maand

Uw netto variabele pensioenuitkering ontvangt u net als uw basispensioen elke 27ste van de maand. Valt de 27ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand. De hoogte van uw variabele pensioenuitkering verandert elk jaar per 1 juli

Uitgangspunten voor de bepaling van de maandelijkse uitkering zijn:
- het resultaat van de beleggingen van het collectieve kapitaal;
- jaarlijkse daling van 1%;
- de rentestand;
- het sterfteresultaat;
- de ontwikkeling van de levensverwachting;
- een rekenperiode van drie jaar om al te grote schokken in uw uitkering te voorkomen.

Deze wijziging gaat voor het eerst in op 1 juli in het jaar nadat u start met het variabel beleggingspensioen. Dus als uw variabel beleggingspensioen in 2020 ingaat, dan vindt de jaarlijkse aanpassing voor het eerst plaats op 1 juli 2021.

Aanpassing op de pensioenspecificatie van juli
Op deze specificatie ziet u bij 'Netto Ouderdomspensioen' uw aangepaste netto variabele pensioenuitkering. De aanpassing hangt, door de rekenperiode van drie jaar, af van het jaar waain uw netto variabele pensioenuitkering gestart is. De tabel laat de aanpassingen van de afgelopen jaren zien.

Ingang netto variabele pensioenuitkering 2017 2018 2019 2020 2021
Aanpassing 1 juli 2022 +5,888% +5,888% +5,888% +3,988% +5,994%
Aanpassing 1 juli 2021 -2,443% -2,443% -1,099% -2,873% n.v.t.
Aanpassing 1 juli 2020 +0,715% -0,562% +0,808% n.v.t. n.v.t.
Aanpassing 1 juli 2019 -1,093% -2,345% n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Aanpassing 1 juli 2018 +0,27% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Veelgestelde vragen

  • U begint vanaf pensioendatum met een hogere uitkering, die jaarlijks met 1% daalt. Dit sluit aan bij de basispensioenregeling, waarin de meerderheid van de deelnemers kiest voor eerst een hogere uitkering en later een lagere uitkering (‘hoog/laag’). 

  • Uw uitkering stijgt mee met een stijgende beurskoers of een stijgende rente. Uw uitkering daalt mee met een dalende beurskoers of een dalende rente. De effecten van deze stijgingen of dalingen worden gedempt door het collectief beleggen van het resterende kapitaal en het ‘uitsmeren’ van het beleggingsresultaat over drie jaar.

  • Vóór pensionering hebt u een individueel pensioenkapitaal. U draagt als deelnemer zelf alle risico's, bijvoorbeeld het beleggingsrisico. Bij variabel beleggingspensioen blijft het pensioenfonds voor u beleggen maar hebt u geen individueel pensioenkapitaal meer. U hebt dan recht op de uitkering van een jaarlijks variërend netto pensioen door uw pensioenfonds. Voor de jaarlijkse aanpassing van de uitkering schrijft de wet voor dat het behaalde beleggingsrendement collectief in de uitkering verwerkt wordt.