Video's

Welkom bij uw pensioenfonds

 • Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM verzorgt een complete financiële toekomstbestendige pensioenvoorziening voor de vliegende collega, waarbij het pensioenfonds oog heeft voor een leefbare wereld.
 • Van, voor, door (ex-)vliegende collega's.
 • Kernwaarden: solidair, vertrouwd, hoogwaardig.
 • Kernkwaliteiten: deskundig, zorgvuldig, risicobewust, koersbepalend.

Basispensioen opbouwen

 • U bouwt elk jaar basispensioen op over uw salaris tot € 128.810,-.
 • U en uw werkgever betalen premie voor ouderdomspensioen voor uzelf, verzekering voor nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen en verzekering voor als u arbeidsongeschikt wordt.
 • U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft.

Netto pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling

 • U bouwt vrijwillig aanvullend netto pensioen op over uw salaris boven 
  € 128.810,-.
 • U neemt automatisch deel tenzij u zich hiervoor afmeldt.
 • U bent verzekerd voor een aanvulling op het nabestaanden- en wezenpensioen uit de basispensioenregeling.

In de netto pensioenregeling kunt u kiezen voor een beleggingsmix

 • Wij storten uw premie voor uw netto pensioen iedere maand op uw pensioenbeleggingsrekening.
 • De premies worden voor u belegd.
 • U kunt kiezen voor de defensieve, standaard of offensieve beleggingsmix.

Tien jaar voor uw pensioendatum maakt u een voorlopige keuze tussen een variabele of een vaste uitkering in de netto pensioenregeling

 • U maakt een voorlopige keuze voor uw netto pensioenuitkering.
 • Een vaste uitkering bij een verzekeraar of een variabele uitkering bij uw pensioenfonds.
 • Wij verschuiven de beleggingen van uw netto pensioenkapitaal geleidelijk van de beleggingsmix die u gekozen hebt naar het obligatiefonds (bij keuze vaste uitkering) of het doorbeleggingsfonds (bij keuze variabele uitkering).

Een half jaar voor uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze tussen een variabele of een vaste uitkering in de netto pensioenregeling

 • Wij storten uw premie voor uw netto pensioen iedere maand op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een netto pensioenkapitaal. 
 • Bij pensionering koopt u met uw netto pensioenkapitaal een vaste uitkering bij een verzekeraar of een variabele uitkering bij uw pensioenfonds.