Nieuws

6 juni 2024

Nieuws

Vacature VO

Het verantwoordingsorgaan (VO) beoordeelt het gevoerde beleid van het pensioenfonds. Ook de uitvoering ervan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen worden door het VO beoordeeld. Het VO bestaat uit negen leden namens de KLM, de VNV en de verenigingen van pensioengerechtigden. Voor de lopende zittingstermijn is een vacature ontstaan voor een lid namens de deelnemers. Kandidaten De VNV zal voor deze positie een kandidaat voordragen. Ook zal de VNV een nieuwe kandidaat als toehoorder voordragen. Eventuele andere individuele kandidaatsstellingen voor het VO moeten uiterlijk 20 juni 2024 ken...
29 mei 2024

Nieuws

Bedragen van uw verwachte uitkering in Mijn netto pensioen per 28 mei gewijzigd

De pensioenbedragen in Mijn netto pensioen zijn gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) beschikbaar gestelde economische scenario’s. Het pensioenfonds is op grond van wetgeving verplicht met deze scenario’s te rekenen. Elk kwartaal worden de scenario’s door DNB geactualiseerd.
24 mei 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april 2024

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 169,3% (gemiddelde van mei 2023 t/m april 2024).
21 mei 2024

Nieuws

Kwartaalbericht Q1 2024

Het kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2024 is gepubliceerd.
18 april 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart 2024

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 169,6% (gemiddelde van april 2023 t/m maart 2024).
16 april 2024

Nieuws

Bedragen van uw verwachte uitkering in Mijn netto pensioen per 16 april gewijzigd

De pensioenbedragen in Mijn netto pensioen zijn gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) beschikbaar gestelde economische scenario’s. Het pensioenfonds is op grond van wetgeving verplicht met deze scenario’s te rekenen. Elk kwartaal worden de scenario’s door DNB geactualiseerd.
15 april 2024

Nieuws

Uw UPO 2024 staat klaar: ga aan de slag met uw pensioen!

Uw Uniform Pensioenoverzicht 2024 staat voor u klaar in MijnKLMPensioen.
11 april 2024

Nieuws

Nieuwe pensioenafspraken ontvangen van KLM en VNV

KLM en VNV zijn het eens geworden over nieuwe pensioenafspraken die moeten leiden tot een nieuwe pensioenregeling. Op 28 maart 2024 hebben wij het zogeheten ‘definitieve transitieplan’ ontvangen. Daarin staan de pensioenafspraken die KLM en VNV hebben gemaakt. Het is nu aan ons om het plan te beoordelen, te aanvaarden en dan uit te voeren. De start van de volgende fase van onze transitiereis is hiermee ingegaan.
25 maart 2024

Nieuws

Premie aanvullend invaliditeitspensioen per 1 april 2024

Per 1 april 2024 is de premie voor het aanvullend invaliditeitspensioen 2,1% (was tot 1 april 2024 2,2%) van uw vaste maandsalaris vermenigvuldigd met de mate waarin uw tewerkstelling is verlaagd.
19 maart 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari 2024

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 170,1% (gemiddelde van maart 2023 t/m februari 2024).