Nieuws

26 februari 2024

Nieuws

Het fonds is benieuwd naar uw mening

Wat vindt u van de aankomende veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel en in hoeverre hebt u vertrouwen in uw pensioenfonds in de transitie ernaartoe? Wij horen graag – juist nu we op de vooravond van een historische pensioenreis staan - hoe u aankijkt tegen deze veranderingen en meer.
20 februari 2024

Nieuws

Uitkomsten onderzoek over maatschappelijk verantwoord beleggen

In juni van dit jaar vroegen wij u naar uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen. Onze hartelijke dank voor uw medewerking aan het onderzoek. Ruim 900 (ex)collega’s vulden de vragenlijst in. Een mooie respons waaruit een hoge betrokkenheid van onze deelnemers bij dit onderwerp blijkt. Bekijk hier de uitkomsten.
20 februari 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad januari 2024

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 170,8% (gemiddelde van februari 2023 t/m januari 2024).
13 februari 2024

Nieuws

Raadpleging onder deelnemers over verdeling van vermogen

Een belangrijk onderwerp bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling is het meeverhuizen van de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten (vermogen) naar de nieuwe pensioenregeling, ook wel invaren genoemd. Hierover hebben we in december 2023 alle deelnemers van ons fonds geraadpleegd. De uitkomsten van deze raadpleging leest u hier.
8 februari 2024

Nieuws

Stemmen voor meer transparantie en verantwoording over beloningsbeleid bestuurders

Wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij investeren. Dat doen wij om bedrijven aan te sporen rekening te houden met milieu, maatschappij en fatsoenlijk bestuur. Elk kwartaal publiceren we een stemrapportage waarin we verslag doen van ons stemgedrag en lichten we een uitgebrachte stem uit.
7 februari 2024

Nieuws

Terugblik 2023

Het kwartaalbericht over het vierde kwartaal van 2023 is gepubliceerd. In het kwartaalbericht ziet u hoe het pensioenfonds er nu voor staat en wat de beleggingsresultaten zijn in de basis- en netto pensioenregeling. Daarnaast geven we u een terugblik op 2023.
7 februari 2024

Nieuws

Kwartaalbericht Q4 2023

Het kwartaalbericht over het vierde kwartaal van 2023 is gepubliceerd.
26 januari 2024

Nieuws

Einde zittingsperiode vier bestuursleden

Op 1 juli 2024 wijzigt de samenstelling van het bestuur. De zittingsperiode van vier van de acht bestuursleden van het pensioenfonds eindigt dan. De zittingsperiode van de overige vier bestuursleden loopt nog twee jaar door.
25 januari 2024

Nieuws

Jaaropgaaf 2023 beschikbaar in MijnKLMPensioen

Uw jaaropgaaf 2023 en uitkeringsspecificatie 2024 is beschikbaar in MijnKLMPensioen
17 januari 2024

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad december 2023

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 171,3% (gemiddelde van januari 2022 t/m december 2023).