Nieuws

28 juli 2022

Nieuws

Straks een nieuwe keuze bij pensionering: bedrag ineens

Bij de Tweede kamer ligt het wetsvoorstel met de mogelijkheid om op uw pensioendatum maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. De voorgestelde ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2023.
27 juli 2022

Nieuws

Focus juli 2022 editie deze week in de bus

Deze week krijgt u de juli 2022 editie van pensioenmagazine Focus in de bus. In deze editie leest u o.a. over de stappen die het pensioenfonds zet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en ziet u het nieuwe pensioenfondsbestuur. Ook geven we 2021 weer in beeld en beschrijven we de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de eerste helft van 2022.
24 juli 2022

Interview

Fatsoenlijk beleggen voor een goed pensioen

Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM heeft de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. In dit interview gaan we hierover in gesprek met Bestuurslid Vincent VInk en Muhittin Elvan, adviseur vermogensbeheer verbonden aan het bestuursbureau.
20 juli 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 144,2% (gemiddelde van juli 2021 tot en met juni 2022). 
24 juni 2022

Nieuws

Pensioenfonds ligt op koers voor de lange termijn

Jaarlijks toetst het pensioenfonds of het op koers ligt voor de lange termijn. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat we de pensioenen van alle deelnemers nu en in de toekomst kunnen betalen en welvaartsvast kunnen houden. Daarom informeren wij u over de haalbaarheidstoets die wij onlangs hiervoor uitgevoerd hebben.
23 juni 2022

Nieuws

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid en de behaalde resultaten.
20 juni 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 141,7% (gemiddelde van juni 2021 tot en met mei 2022). 
17 juni 2022

Nieuws

Mijn documenten tijdelijk niet beschikbaar

Op dit moment hebben wij een technische storing, waardoor het niet mogelijk is om in MijnKLMPensioen via Mijn documenten uw persoonlijke pensioenpost te bekijken.
15 juni 2022

Nieuws

Pensioenstand op BMC: 20 t/m 24 juni 2022

Aan de pensioenstand beantwoorden we uw vragen over het UPO en uw overige vragen over pensioen. De pensioenstand is geopend van maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni van 07.00 - 13.00 uur.
18 mei 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 138,8% (gemiddelde van mei 2021 tot en met april 2022).