Nieuws

Uitkomsten onderzoek over maatschappelijk verantwoord beleggen

20 februari 2024

Hartelijk dank voor uw medewerking

In juni van dit jaar vroegen wij u naar uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen. Onze hartelijke dank voor uw medewerking aan het onderzoek. Ruim 900 (ex)collega’s vulden de vragenlijst in. Een mooie respons waaruit een hoge betrokkenheid van onze deelnemers bij dit onderwerp blijkt. 

De uitkomsten van het deelnemersonderzoek laten zien dat u de realisatie van een goed pensioen het belangrijkst vindt. Daarnaast geeft u aan dat in het beleggingsbeleid ook aandacht moet zijn voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Over de precieze invulling lopen de meningen uiteen. 

Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid 

Het realiseren van een welvaartsvast pensioen staat bij ons voorop. Daarom beleggen wij uw premies om voldoende rendement te behalen. Hierbij hebben we oog voor alle financiële risico’s, waaronder duurzaamheidrisico’s. Ons beleggingsbeleid beschrijft hoe we beleggen en waarin we beleggen. Naast het financiële resultaat hechten wij ook belang aan fatsoenlijk zakendoen. In ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid beschrijven we hoe we dat uitgangspunt meenemen in ons beleggingsbeleid. 

Bekijk hieronder een grafische samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek.