Beleggen voor uw pensioen

Premie beleggen voor uw pensioen

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt in de basis pensioenregeling ook een deel van de premie voor uw pensioen. Wij beleggen deze premies. Zo kunnen wij de pensioenen (blijven) uitbetalen en mee laten groeien met de stijging van de lonen. We denken goed na over waar we wel en niet in beleggen. In onze investment beliefs hebben wij uitgewerkt wat wij belangrijk vinden in ons beleggingsbeleid. We willen bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen waarom we voor een bepaalde beleggingscategorie kiezen en wat dat oplevert. Dit leest u allemaal in de verklaring beleggingsbeginselen die u kunt vinden onder onze fondsdocumenten.

beleggingen

Strategische mix

Bekijk in ons kwartaalbericht hoeveel rendement we het afgelopen kwartaal hebben gemaakt. 

mvb

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds.

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Onze beleggingen worden beheerd door BSG Asset Management. 

Lees meer

Hoeveel rendement behaalden wij de afgelopen tien jaar?

Hieronder ziet u ons rendement van de afgelopen jaren in de basispensioenregeling*

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  1,8% 10,9% 2,4% 7,9% 7,0% -2,1% 13,7% 4,3% 15,4% -13,2%

*Na aftrek vermogensbeheerkosten

Veelgestelde vragen

In ons kwartaalbericht leest u wat ons rendement van het voorgaande kwartaal is geweest. De rendementen van de afgelopen jaren ziet u onderaan deze pagina.

BSG Asset Management adviseert het bestuur van het pensioenfonds over de strategie en zorgt voor de uitvoering van de beleggingen. Voor het merendeel van de uitvoering schakelt BSG Asset Management externe vermogensbeheerders in. Dat is nodig, omdat het pensioenfonds en BSG Asset Management niet overal ter wereld kunnen opereren.

De criteria die het pensioenfonds hanteert op het gebied van verantwoord beleggen, gelden ook voor deze vermogensbeheerders. Bij de selectie van externe vermogensbeheerders gebruiken wij een ESG-vragenlijst om de ESG-integratie te beoordelen en ESG-risico’s voor het pensioenfonds in kaart te brengen.

Het rendement op de beleggingen is één van de elementen die effect heeft op de financiële positie van het fonds. Door een positief rendement groeit het vermogen, door een negatief rendement neemt het vermogen af.  Voor de beoordeling van de financële positie van het pensioenfonds kijken we naar het vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Lees verder voor een toelichting op de financiële positie.

U betaalt premie voor uw netto pensioen. We beleggen dit geld. Uw ingelegde premies groeien zo aan tot een netto pensioenkapitaal. Lees verder bij Beleggen in de netto pensioenregeling.