Uw situatie verandert

Weet wat er te kiezen valt

Een nieuwe partner of een scheiding? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. En welke keuzes moet u maken als u met pensioen gaat? Bijvoorbeeld pensioen regelen voor uw nabestaanden of eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering.

Nieuw in dienst

U start automatisch met pensioen opbouwen. Voor uw oude dag, als u arbeidsongeschikt wordt en voor uw nabestaanden bij overlijden.

Deelname netto pensioenregeling

Komt uw salaris boven € 128.810,- (2023) dan gaat u netto aanvullend pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling.

Trouwen

Uw partner is direct verzekerd van een uitkering als u overlijdt. Uw kinderen ook.

Uit elkaar

Maak afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen en bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner.

Arbeidsongeschikt

Wij nemen contact met u op.

Naar het buitenland

Meld dit aan ons.

waardeoverdracht

Uit dienst

Nog niet met pensioen: 

waardeoverdracht of pensioen laten staan

Met pensioen gaan

Overlijden

Wat is er geregeld voor partner en kinderen?

Deeltijd werken of non-activiteit

Minder werken betekent minder pensioenopbouw. Dat geldt voor pensioenopbouw in de basis- en de netto pensioenregeling. Ook het partner- en wezenpensioen wordt lager. 

Met pensioen gaan: keuzes die u moet maken