Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober is 125,2%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,2%.

De stemming op de aandelenbeurzen was positief. Aandelen profiteerden van goede winstcijfers over het derde kwartaal. De verplichtingen stegen licht doordat de rente in oktober daalde. Door de stijging van het vermogen is de actuele dekkingsgraad eind oktober 2021 hoger dan de maand ervoor. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in oktober verder gestegen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

In principe wordt het opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd aan de hand van de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks in december of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelstelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.