Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind april is 114,9%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 127,1%.

Aandelenkoersen zijn sinds het begin van het jaar sterk gestegen, maar in de afgelopen weken lijkt de positieve stemming aan kracht te verliezen. Tot dusver hebben de sterke rendementen op aandelen en vastgoed een positieve impact gehad op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

De rente blijft gestaag stijgen als gevolg van toenemende verwachtingen voor economische groei en inflatie. Hierdoor zijn de verplichtingen in waarde gedaald. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is sinds het begin van het jaar sterk hersteld.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment heeft de stand van de dekkingsgraad geen effect op uw opgebouwde pensioen en pensioenuitkering. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelstelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.