Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind maart is 169,6%. De actuele dekkingsgraad is 163,4%.

De dekkingsgraad van het fonds is in maart licht gedaald. Wel is het vermogen van het fonds in maart toegenomen. Dit kwam door positieve vooruitzichten op de financiële markten. De economische groei en lage werkloosheid zorgden voor een stijging van de aandelen. De rente is in maart gedaald, waardoor de verplichtingen van het fonds (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) zijn toegenomen. Omdat de verplichtingen meer zijn gestegen dan het vermogen van het fonds, is de actuele dekkingsgraad licht gedaald.
 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. Hierboven ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Indexatie wordt ook wel indexeren genoemd. Het betekent dat u uw opgebouwde pensioen wordt aangepast aan het huidige prijspeil. Dit wordt gedaan om het koopkrachtverlies door inflatie te compenseren.  

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de laatste 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad is een momentopname, namelijk de maandelijkse nominale dekkingsgraad.