Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind april is 138,8%. De actuele dekkingsgraad is 163,8%.

Financiële markten maakten zich in april veel zorgen over lockdowns in China en de gevolgen hiervan voor de prijsstijgingen (inflatie). In het Westen waren de coronamaatregelen niet meer aan de orde, maar in China werden weer lockdowns ingesteld. Hierdoor zijn delen van de productie stil komen te vallen en heerst er schaarste voor allerlei producten. Aandelenmarkten reageren daar negatief op. Toch verbeterde de financiële situatie van het pensioenfonds. Dit kwam doordat de rente in april verder steeg. Bij een hogere rente nemen de verplichtingen (het geld dat we moeten hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) af. Hierdoor steeg de actuele dekkingsraad ten opzichte van maart. De beleidsdekkingsgraad is in april ook gestegen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. Hierboven ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelstelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.