Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind december is 161,4%. De actuele dekkingsgraad is 168,5%. De aandelenmarkten daalden door de angst dat centrale banken blijven doorgaan met het verhogen van de rente in hun strijd tegen inflatie. De angst is dat de stijgende rente negatieve gevolgen voor de economie kan hebben. Ook obligaties daalden daardoor in waarde zodat het vermogen van het pensioenfonds afnam. Door de gestegen rente nam de waarde van de verplichtingen (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) juist af. Door deze ontwikkelingen liet de dekkingsgraad per saldo een positieve beweging zien. De toegekende indexatie per 1 januari 2023 zorgde er uiteindelijk voor dat de dekkingsgraad daalde. De dekkingsgraad is nog steeds hoger dan aan het begin van 2022, dit is zichtbaar in een gestegen beleidsdekkingsgraad.

 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. Hierboven ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

  • Indexatie wordt ook wel indexeren genoemd. Het betekent dat u uw opgebouwde pensioen wordt aangepast aan het huidige prijspeil. Dit wordt gedaan om het koopkrachtverlies door inflatie te compenseren.  

  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de laatste 12 maanden.
    De actuele dekkingsgraad is een momentopname, namelijk de maandelijkse nominale dekkingsgraad.