Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind augustus is 150,2%. De actuele dekkingsgraad is 170,9%.

De aandelenmarkten daalden door de aanhoudende zorgen over hoge stijgingen van de prijzen van goederen en diensten (inflatie). Hierdoor nam het vermogen van het pensioenfonds af. Daarentegen steeg de rente, waardoor de verplichtingen (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) afnamen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de actuele dekkingsgraad hoger ligt dan vorige maand. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden, is in augustus ook gestegen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. Hierboven ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelstelde vragen

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.