Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober is 171,6%. De actuele dekkingsgraad is 175,0%. 

De aandelen zijn in oktober gedaald, onder andere vanwege de angst dat de kapitaalmarktrente (de rente die geldt voor langlopende leningen op de financiële markten) nog verder zal stijgen. Bij een hogere rente worden de toekomstige winsten van aandelen minder waard. Aandelen worden hierdoor minder aantrekkelijk en dat leidt tot een daling van aandelenkoersen. Obligaties daalden ook in waarde, waardoor het vermogen van het pensioenfonds daalde. 

Ondanks de angst voor een stijgende rente is de rente in oktober nagenoeg gelijk gebleven. Daardoor is de waarde van de verplichtingen (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) nagenoeg gelijk gebleven. Een lager vermogen en gelijkblijvende verplichtingen zorgden voor een lagere actuele dekkingsgraad ten opzichte van vorige maand.

 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden. Hierboven ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad.

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Indexatie wordt ook wel indexeren genoemd. Het betekent dat u uw opgebouwde pensioen wordt aangepast aan het huidige prijspeil. Dit wordt gedaan om het koopkrachtverlies door inflatie te compenseren.  

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de laatste 12 maanden.
De actuele dekkingsgraad is een momentopname, namelijk de maandelijkse nominale dekkingsgraad.