Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Welvaartsvast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie  Stijging lonen* Stijging prijzen**
1 jan 2024 6,20% 6,20% 3,84%
1 jan 2023 2,70% 2,70% 10,00%
1 jan 2022 1,80% 1,80% 2,68%

* Cao-lonen sector Particulier Bedrijf
** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of beide maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de lonen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.