Onze pensioenregelingen

Samen in de cockpit, samen pensioen opbouwen

Vanaf pensionering krijgt u zolang u leeft een basis- en een netto pensioenuitkering. Basispensioen bouwt u op zodra u start bij KLM. Komt uw salaris boven € 137.800,- dan kunt u fiscaal voordelig aanvullend netto pensioen opbouwen bij het pensioenfonds. Ook uw partner en kinderen zijn verzekerd van een inkomen als u overlijdt. En wordt u arbeidsongeschikt dan krijgt u invaliditeitspensioen.

Basispensioenregeling

  • Pensioenopbouw over uw salaris tot € 137.800,-.
  • Lees in vijf minuten o.a. wat u krijgt, hoe het werkt, welke keuzes u hebt.

Netto pensioenregeling

  • Pensioenopbouw over uw salaris boven € 137.800,-.
  • Lees in vijf minuten  o.a. wat u krijgt, hoe het werkt, welke keuzes u hebt.

Extra vermogensopbouw

Naast pensioenopbouw in de basispensioenregeling en de netto pensioenregeling kunt u kiezen voor eigen vermogensopbouw als aanvulling op uw pensioen. Met Eagle Fund Vermogensopbouw bijvoorbeeld. 

Eagle Fund Vermogensopbouw