Toelichting op de financiële positie

Eind augustus 2021

  • Vermogen: ons vermogen is € 10,81 miljard.
  • Verplichtingen: het geld dat we moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is € 8,23 miljard
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 120,5%.
  • De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 131,3%.

Verplicht extra buffer opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 22,6% meer zijn dan onze verplichtingen. Om naar verwachting voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad van 120,5% onder het vereiste niveau, waardoor sprake is van een reservetekort.

Reservetekort

Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank om te laten zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Wat houdt het herstelplan in?

In het herstelplan wordt aangetoond dat het pensioenfonds gegeven een verwachte economische ontwikkeling zonder inzet van extra maatregelen binnen de afgesproken termijn van 10 jaar weer ruim zou voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat volgens het voorgeschreven model dat gehanteerd wordt de rendementen op de beleggingen bij de verwachte renteontwikkeling en de ontvangen premie-inleg voldoende zijn om te herstellen.

Bij de invulling van het herstelplan wordt uitgegaan van de gemaakte afspraken tussen KLM en het pensioenfonds. Het herstelplan zelf is een technisch document waarbij rekening houdend met de door de toezichthouder gegeven uitgangspunten een herstelscenario wordt doorgerekend.