Toelichting op de financiële positie

Eind juni 2024

  • Vermogen: ons vermogen is € 10,16 miljard.
  • Verplichtingen: het geld dat we moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is € 6,09 miljard.
  • De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is 168,5%.
  • De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 166,8%.
KLM Vliegend vermogen 2024 06
KLM Vliegend verplichtingen 2024 06

Verplicht extra buffer opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen circa 17% meer zijn dan onze verplichtingen. Om naar verwachting voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen. Op dit moment ligt de beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau.