Nieuws

28 oktober 2021

Nieuws

Inhalen premie-inleg netto pensioenregeling

Als u uw premie-inleg in de netto pensioenregeling tijdelijk hebt stopgezet, krijgt u begin 2022 bericht van ons zodra het mogelijk is om uw keuze online door te geven.

25 oktober 2021

Nieuws

Kwartaalbericht Q3 2021

Het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2021 is gepubliceerd.

25 oktober 2021

Nieuws

Wat vindt u van ons in 2021

Het pensioenfonds vindt het belangrijk om te weten hoe u als deelnemer over het fonds denkt. Waar bent u tevreden over en waar kunnen we onze dienstverlening verbeteren? In augustus 2021 hield het pensioenfonds een onderzoek.

15 oktober 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september 2021

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 122,8% (gemiddelde van oktober 2020 tot en met september 2021). 

12 oktober 2021

Nieuws

Upload uw bewijs van in leven zijn via MijnKLMPensioen

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen.

12 oktober 2021

Nieuws

Behandeling bij de rechtbank van de procedure AOW-integratie

Dinsdag 12 oktober vond een mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank van de door Stichting Pensioenintegratie Claim aangespannen procedure tegen het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds wacht de uitspraak van de rechtbank af.

25 september 2021

Nieuws

Datalek: uitkomst onderzoek en maatregelen

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze pensioenuitvoeringsorganisatie. In samenwerking met een gespecialiseerd onderzoeksbureau is de data die mogelijk gelekt kunnen zijn geanalyseerd. In dit bericht informeren wij u over de uitkomst van dit onderzoek en de getroffen maatregelen.

20 september 2021

Nieuws

Zo hebben wij het tweede kwartaal van 2021 gestemd

Hoe werkt dat eigenlijk? Een betere wereld via bedrijven, stemmen en aandeelhoudersvergaderingen. We leggen het uit aan de hand van het voorbeeld van WM Morrison Supermarkets

20 september 2021

Nieuws

Vermindering nabestaandenpensioen bij groot leeftijdsverschil vervalt

Bij overlijden op of na 29 juli 2021 wordt de vermindering van het nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdsverschil (van meer dan 10 jaar) tussen de overledene en de nabestaande partner niet langer toegepast.

17 september 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus 2021

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 120,5% (gemiddelde van september 2020 tot en met augustus 2021).