Nieuws

Vacature VO

6 juni 2024

Update 27 juni 2024: de aanmeldtermijn is gesloten.

Het verantwoordingsorgaan (VO) beoordeelt het gevoerde beleid van het pensioenfonds. Ook de uitvoering ervan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen worden door het VO beoordeeld. Het VO bestaat uit negen leden namens de KLM, de VNV en de verenigingen van pensioengerechtigden. Voor de lopende zittingstermijn is een vacature ontstaan voor een lid namens de deelnemers.

Kandidaten

De VNV zal voor deze positie een kandidaat voordragen. Ook zal de VNV een nieuwe kandidaat als toehoorder voordragen. Eventuele andere individuele kandidaatsstellingen voor het VO moeten uiterlijk 20 juni 2024 kenbaar zijn gemaakt aan het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds. U kunt hiervoor, en ook voor aanvullende informatie over de voorwaarden voor individuele kandidaatstelling, contact opnemen met het bestuurssecretariaat via bestuur@klmvliegendfonds.nl.

Via de website houden wij u op de hoogte over de invulling van deze vacature.