Nieuws

31 juli 2020

Nieuws

Vertrouwelijk en zorgvuldig: privacy en cookies

Wij hebben uw gegevens nodig voor onze dienstverlening. Net als u vinden wij het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en dat wij deze vertrouwelijk behandelen.

24 juli 2020

Nieuws

Kwartaalbericht Q2 2020

Het kwartaalbericht over het tweede kwartaal van 2020 is gepubliceerd.

21 juli 2020

Nieuws

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Wij hebben het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Hierin leest u hoe uw pensioenfonds het vorig jaar deed.

15 juli 2020

Nieuws

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het beleggen van uw pensioenpremie

Deze week houdt het pensioenfonds een onderzoek. ​

15 juli 2020

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni 2020

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is per eind juni 2020 112,4% (gemiddelde van juli 2019 tot en met juni 2020).

15 juli 2020

Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 15 juli

Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact daarvan op uw pensioenfonds.

3 juli 2020

Nieuws

Focus juli 2020

Lees hoe Aart de Koomen,inmiddels gepensioneerd, terugkijkt op zijn carriére bij KLM en hoe zijn leven er nu uit ziet.

29 juni 2020

Nieuws

Rond 1 januari 2021 met pensioen?

Afhankelijk van uw keuzes wordt uw pensioenuitkering met de nieuwe omrekenfactoren hoger of lager dan met de oude omrekenfactoren.

26 juni 2020

Nieuws

Update pensioenakkoord

De uitwerking van het pensioenakkoord ligt op tafel. Wat gaat er veranderen?

23 juni 2020

Nieuws

Haalbaarheidstoets 2020

Het verwachte pensioenresultaat is 108,7% en zit daarmee boven de ondergrens van 105% die met de sociale partners is vastgesteld.