Nieuws

29 augustus 2022

Nieuws

Geef uw mening uiterlijk 19 september: het gaat om uw nieuwe pensioenregeling

Het pensioenfonds is bezig met de voorbereiding van uw nieuwe pensioenregeling. Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Daarin willen wij graag uw mening meenemen. We beginnen met uw risicohouding. Hoe risicovol wilt u dat wij uw pensioengeld beleggen? Dat toetsen wij met een risicopreferentieonderzoek.

29 augustus 2022

Nieuws

Zo hebben wij het tweede kwartaal van 2022 gestemd

Hoe werkt dat eigenlijk? Een betere wereld via bedrijven, stemmen en aandeelhoudersvergaderingen. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld: stemmen voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

16 augustus 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 146,9% (gemiddelde van augustus 2021 tot en met juli 2022). 

29 juli 2022

Nieuws

Kwartaalbericht Q2 2022

Het kwartaalbericht over het tweede kwartaal van 2022 is gepubliceerd.

28 juli 2022

Nieuws

Straks een nieuwe keuze bij pensionering: bedrag ineens

Bij de Tweede kamer ligt het wetsvoorstel met de mogelijkheid om op uw pensioendatum maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. De voorgestelde ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2023.

27 juli 2022

Nieuws

Focus juli 2022 editie deze week in de bus

Deze week krijgt u de juli 2022 editie van pensioenmagazine Focus in de bus. In deze editie leest u o.a. over de stappen die het pensioenfonds zet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en ziet u het nieuwe pensioenfondsbestuur. Ook geven we 2021 weer in beeld en beschrijven we de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de eerste helft van 2022.

20 juli 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 144,2% (gemiddelde van juli 2021 tot en met juni 2022). 

24 juni 2022

Nieuws

Pensioenfonds ligt op koers voor de lange termijn

Jaarlijks toetst het pensioenfonds of het op koers ligt voor de lange termijn. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat we de pensioenen van alle deelnemers nu en in de toekomst kunnen betalen en welvaartsvast kunnen houden. Daarom informeren wij u over de haalbaarheidstoets die wij onlangs hiervoor uitgevoerd hebben.

23 juni 2022

Nieuws

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

20 juni 2022

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei 2022

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is 141,7% (gemiddelde van juni 2021 tot en met mei 2022).