Nieuws

Stemmen voor meer transparantie en verantwoording over beloningsbeleid bestuurders

8 februari 2024

Wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij investeren. Dat doen wij om bedrijven aan te sporen rekening te houden met milieu, maatschappij en fatsoenlijk bestuur. Elk kwartaal publiceren we een stemrapportage waarin we verslag doen van ons stemgedrag en lichten we een uitgebrachte stem uit.

NRW Holdings Ltd, is een Australisch bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met mijnbouw en civiele bouwdiensten. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2023 stemden aandeelhouders over het beloningsvoorstel voor het bestuur van het bedrijf.  

Two strikes out

Australië kent een zogenaamde ‘two strike systeem’ als het gaat om stemmingen in AVA’s. Dit systeem wordt gebruikt om transparantie, betrokkenheid en verantwoording bij bestuurders te bevorderen wanneer zij niet of onvoldoende beantwoorden aan zorgen van aandeelhouders.  

Er is sprake van een 'eerste strike' wanneer 25% of meer van de aandeelhouders tegen een beloningsvoorstel stemt. Een 'tweede strike' volgt als het nieuwe voorstel ook te maken krijgt met een tegenstem van 25% of meer. Na een tweede strike mogen aandeelhouders nog op dezelfde AVA stemmen over een zogenaamde 'board spill' resolutie. Als deze wordt aangenomen, moet het bedrijf binnen 90 dagen een 'spill'-vergadering houden. Daarbij moeten alle bestuurders van de meest recente AVA – met uitzondering van de algemeen directeur- zich herkiesbaar stellen

Fatsoenlijk zakendoen 

Slechts 41,3% van de aandeelhouders steunde het beloningsvoorstel van NRW, wat een tweede strike betekende. In de AVA van 2022 is namelijk een vergelijkbaar voorstel afgewezen door aandeelhouders.  

Ook wij stemden tegen het beloningsvoorstel. Als institutionele belegger willen we fatsoenlijk zakendoen. Dat betekent dat wij bij het beleggen voor uw pensioen weloverwogen keuzes maken die passen bij onze identiteit en overtuigingen en waar wij achter staan. Transparantie en verantwoording vragen van de bedrijven waarin we investeren is daar een voorbeeld van.  

Goede governance en risico’s beperken

Zo stemden we in diezelfde vergadering ook tegen de herverkiezing van één van de niet-uitvoerende bestuurders van NRW. Omdat we hechten aan een goede governance waarbij bestuurders voldoende tijd hebben om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.  Bestuurders die naast hun bestuurstaken een rol hebben in een of meerdere (ondernemings)raden zien wij als een risico voor onze investeringen.  Een goede governance vinden we belangrijk voor de langetermijnwaardecreatie van de bedrijven waarin we beleggen. We gebruiken daarom onze stem als aandeelhouder om dat risico te beperken.

Bijlage Grootte
8 februari 2024
223 kB