Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet.

Loonheffing

De belastingtarieven per 1 januari 2023
De belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet worden per 1 januari 2023 aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Dit heeft invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Welke bedragen wij precies inhouden ziet u op uw pensioenspecificatie in Mijn documenten.

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kunt u via MijnKLMPensioen regelen. Log in op MijnKLMPensioen en geef via Mijn gegevens door of u wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2022
Hebt u naast uw pensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM nog een ander inkomen? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2022 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Premie zorgverzekeringen

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verlaagd naar 5,43% (was in 2022 5,50%)

  • De bijdrage Zvw betaalt u over uw pensioenuitkering en uw AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 66.956,- in 2023. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijgt u later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

AOW en WAO/WIA-uitkering

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2023.

Ontvangt u nog géén AOW?
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2023 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2023.

Kunnen we u nog ergens mee helpen?