Echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Op deze pagina vindt u informatie over de invloed van uw scheiding op uw pensioen.

 

Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. Bij de verdeling van uw pensioen zijn er diverse keuzemogelijkheden. Bespreek dit met uw echtscheidingsadvocaat of mediator. Hij of zij kan u adviseren. Van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap krijgt het fonds automatisch bericht vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft deze wijziging dus niet aan het fonds door te geven, tenzij u in het buitenland woont.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Verdeling tussen u en uw ex-partner
Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen* dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet ‘verevening’ en geldt bij:

  • echtscheiding
  • scheiding van tafel en bed
  • en beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Dit geldt niet bij beëindiging van een door KLM erkend samenlevingscontract. Lees meer bij Einde samenwonen.

*Plus uw eventuele overbruggingspensioen (de opbouw hiervan eindigde op 1 januari 2006) en het (eventuele) recht op AOW-hiaatcompensatie bij scheiding op of na 4 oktober 2012.

Let op: is het pensioen voor uw ex-partner lager dan de wettelijke afkoopgrens van € 474,11 (2018)? Dan wordt het niet afgesplitst. Uw ex-partner krijgt dan geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Wilt u dat wij de verdeling van uw ouderdomspensioen vastleggen?
Als u dat wilt, leggen wij de verdeling van uw ouderdomspensioen voor u vast. Uw ex‑partner krijgt dan automatisch zijn of haar deel als u met pensioen gaat. Om dit te regelen stuurt u het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ naar ons op. Dit formulier vindt u op www.rijksoverheid.nl. Komt uw ex-partner te overlijden? Dan krijgt u het ouderdomspensioen weer terug.

Let op: het is belangrijk dat u dit formulier zo snel mogelijk na uw scheidingsdatum opstuurt. Als u dit formulier opstuurt binnen twee jaar na de scheidingsdatum, dan hebben wij maar één handtekening nodig. Meer dan twee jaar na de scheidingsdatum moeten zowel u als uw ex-partner een handtekening zetten. Ontvangen wij geen formulier en hebt u wel een bepaalde verdeling afgesproken? Dan moet u een deel van uw ouderdomspensioen zelf overmaken aan uw ex-partner.

Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan nadat u uitdienst ging bij KLM of na uw pensionering? Dan heeft uw ex-partner na scheiding geen recht op een deel van uw pensioen.

Ingangs- & einddatum uitkering
Het pensioen voor uw ex-partner gaat in op dezelfde datum als uw eigen pensioen. Ook bij het vervroegen of uitstellen van uw pensioendatum en bij variatie (hoog/laag pensioen).

Circa zes maanden voor uw pensioendatum sturen wij u en uw ex-partner de benodigde formulieren voor de pensioenbetaling. De uitkering aan uw ex-partner stopt wanneer hij/zij overlijdt. Vanaf dat moment ontvangt u weer het volledige ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u voor conversie (zie hieronder bij keuze #3) kiest.

Als u komt te overlijden, stopt de uitkering aan uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dan eventueel bijzonder nabestaandenpensioen (zie hieronder).

Wat is er standaard geregeld voor het nabestaandenpensioen?

Na een scheiding stopt de verzekering van het nabestaandenpensioen en het nabestaandenoverbruggingspensioen op risicobasis voor uw ex-partner. Uw ex-partner is dan niet meer verzekerd voor een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden.

Wilt u toch een nabestaandenpensioen regelen voor uw ex-partner? Dan kunt u er bij scheiding voor kiezen een deel van het ouderdomspensioen dat u tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd te ruilen voor een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Zie keuze #2 hieronder.

Krijgt u na uw scheiding een nieuwe partner en bent u nog in dienst?
Hebt u een nieuwe partner en is er een bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner afgesproken? Dan werd in het verleden dit bijzondere nabestaandenpensioen voor uw ex-partner in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen van uw nieuwe partner. De pensioenregeling is op dit punt sinds 1 januari 2018 gewijzigd. Wanneer er - door de omzetting bij scheiding - een bijzonder nabestaandenpensioen is voor de ex-partner, dan wordt de verzekering van het nabestaandenpensioen voor de nieuwe partner berekend over de periode vanaf de scheidingsdatum tot uw pensioendatum. Het nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw nieuwe partner bedraagt - net als vóór de scheiding - circa € 23.850,- per jaar (niveau 2019).

Wat is er standaard geregeld voor het netto pensioen?

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op de helft van het netto pensioenkapitaal dat u tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Wilt u of uw ex-partner dat het netto pensioenkapitaal wordt verdeeld? Geef de afspraken aan ons door met het formulier ‘Mededeling bij echtscheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Als u dit formulier opstuurt binnen twee jaar na de scheidingsdatum, dan hebben wij maar één handtekening nodig. Na twee jaar moeten zowel u als uw ex-partner een handtekening zetten.

Kiest u voor een variabel beleggingspensioen dan wordt het verevende kapitaal aangewend voor een variabele uitkering. Kiest u voor een pensioen met vaste uitkering dan wordt het verevende kapitaal overgedragen aan de door u gekozen verzekeraar voor de inkoop van een vaste uitkering.  

De verzekering van het netto nabestaandenpensioen voor uw ex-partner eindigt bij een scheiding. U betaalt geen premie meer voor de netto overlijdensrisicoverzekering en uw ex-partner heeft géén recht op bijzonder netto nabestaandenpensioen. Uw kinderen blijven na de beëindiging van de relatie wel gewoon verzekerd voor het netto wezenpensioen.

Welke keuzes hebt u?

#1 – Wel of geen andere afspraken maken met uw ex-partner
U kunt het ouderdomspensioen anders verdelen of bijvoorbeeld afspreken dat het pensioen dat vóór het huwelijk is opgebouwd, ook wordt verdeeld. Ook kunt u afspreken af te zien van de wettelijk voorgeschreven verdeling (50/50). De voor- en nadelen hangen af van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u samen maakt.

Let op: leg afwijkende afspraken altijd vast in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant en meld ze aan ons.

Een andere verdeling van uw pensioen kan zowel voordelig als nadelig voor u uitpakken.
Niet iedere afwijkende afspraak kan door ons worden uitgevoerd. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Het nabestaandenpensioen dat tot 1 januari 2015 is opgebouwd, is in 2016 collectief omgezet in extra ouderdomspensioen. Hebt u hier bezwaar tegen gemaakt? Dan blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen staan. Bij een scheiding wordt dit omgezet in een bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan hiervan afstand doen via een afstandsverklaring. Deze afstandsverklaring moet door beide partners ondertekend worden en kan worden opgevraagd bij het pensioenfonds.

Het kan zijn dat u recht hebt op het nabestaandenpensioen van uw ex-partner. U kunt hierover informatie krijgen via de pensioenuitvoerder van uw ex-partner.

#2 – Ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen
Bij scheiding kunt u er voor kiezen een deel van het ouderdomspensioen dat u tot de scheidingsdatum hebt opgebouwd te ruilen voor een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u komt te overlijden, het bedraagt 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Neem contact op met het pensioenfonds als u dit wilt regelen. Het ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen heeft als nadeel dat uw ouderdomspensioen lager wordt en dat een eventuele nieuwe partner minder nabestaandenpensioen krijgt. Hier staat tegenover dat uw ex-partner een inkomen heeft als u komt te overlijden.

#3 - Pensioen splitsen
Het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, kan afgesplitst worden van uw ouderdomspensioen. Dit wordt ook wel conversie genoemd. Het pensioen is na conversie niet langer gekoppeld aan uw eigen pensioen. Dit heeft als voordeel dat uw pensioen en dat van uw ex-partner administratief niets meer met elkaar te maken hebben. Het nadeel is dat u het pensioen niet terug krijgt als uw ex-partner komt te overlijden. Deze afwijkende afspraak legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Laat het pensioenfonds binnen twee jaar weten dat u deze afspraak hebt gemaakt. U ontvangt van ons een bevestiging zodra de conversie in onze administratie is verwerkt.

Het pensioenfondsbestuur kan voorwaarden stellen aan conversie.

#4 – Afspraken aan ons melden
Geef de afspraken over verevening aan ons door met het formulier ‘Mededeling bij echtscheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.
Als u dit formulier opstuurt:
- binnen twee jaar na de scheidingsdatum
- én bij een wettelijke verdeling
dan hebben wij maar één handtekening nodig.

Na twee jaar of bij afwijkende afspraken moeten zowel u als uw ex-partner een handtekening zetten.

Het voordeel is dat wij er in dit geval voor zorgen dat uw ex-partner zijn of haar deel van het pensioen krijgt uitbetaald zodra u met pensioen gaat. Hiervoor hoeft u dan niets meer met uw ex-partner te regelen. U krijgt beide uw pensioendeel uitgekeerd.

Kiest u ervoor om de betaling zelf met uw ex-partner te regelen. Het nadeel is dat u dan het pensioendeel aan uw ex-partner iedere maand zelf moet overmaken.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)