Kerncijfers

Onderstaande kerncijfers hebben betrekking op het jaar 2018. Meer informatie over deze en andere cijfers vindt u in het jaarverslag 2018.

Pensioenen (bedragen in EUR miljoenen)
Aantal deelnemers 2.958
Aantal gewezen deelnemers (premievrijen) 103
Aantal pensioengerechtigden 2.376
Premies 75,1
Pensioenuitkeringen 210,7
Voorziening pensioenverplichtingen 6.884,2
Voorwaardelijke indexatie pensioenen en pensioenrechten 2,1%
Onvoorwaardelijke indexatie pensioenen en pensioenrechten 2,1%
Beleggingen (bedragen in EUR miljoenen)
Vastrentende waarden 4.987,0
Aandelen 2.393,8
Vastgoed 1.326,7
Overig -77,2
Totaal 8.630,3
Totaal rendement -4,2%
Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement 5,1%
Tienjaarsgemiddeld totaalrendement 6,3%

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)