Nieuws

AOW-hiaatcompensatie

19 december 2012

Vanaf 1 april 2012 geldt er een aantal wijzigingen in de AOW:

  • De AOW-ingangsdatum is verschoven naar uw 65e verjaardag in plaats van de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.
  • De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023.

U krijgt daardoor te maken met een inkomensdaling vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt tot het moment dat u de AOW ontvangt. Het bestuur heeft een regeling uitgewerkt ter compensatie van dit zogenaamde AOW-hiaat.

De compensatie bestaat uit twee delen:

  • een compensatie over de periode van uw AOW-hiaat op basis van de AOW voor ongehuwden per 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt, inclusief vakantiegeld;
  • en vanaf 2013 een compensatie voor het verschil in belastingheffing vóór en na uw AOW-ingangsdatum.

Beide compensaties worden gerelateerd aan uw diensttijd bij KLM inclusief diensttijd uit waardeoverdracht. De compensatie geldt voor deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden die ná 1 april 2012 65 jaar worden. U bent pensioengerechtigd als u een ouderdomspensioen of een  vóór 1 april 2012 ingegaan nabestaandenpensioen ontvangt.