Nieuws

Bedragen van uw verwachte uitkering in Mijn netto pensioen per 13 maart 2023 gewijzigd

13 maart 2023

Indicatie van uw uitkering in de netto pensioenregeling

Bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling? Om meer bewust te zijn van de koopkracht en de risico's van uw pensioen krijgt u uw pensioenuitkering in de netto pensioenregeling in drie scenario’s te zien: bij economisch verwacht weer, economisch goed weer en economisch slecht weer. In Mijn netto pensioen zijn de bedragen van uw uitkering aangepast naar aanleiding van nieuwe economische verwachtingen per 1 januari 2023.

Elk kwartaal nieuwe economische scenario’s
De pensioenbedragen in Mijn netto pensioen zijn gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) beschikbaar gestelde economische scenario’s. Het pensioenfonds is op grond van wetgeving verplicht met deze scenario’s te rekenen. Elk kwartaal worden de scenario’s door DNB geactualiseerd. De indicatieve bedragen in Mijn netto pensioen veranderen daarmee elk kwartaal. Deze veranderingen kunnen als gevolg van wijzigingen in de economische scenario’s groot zijn.

Fiscale aftoppingsgrens en inkoopfactoren
Per 1 januari 2023 is de fiscale aftoppingsgrens, waarover in de basispensioenregeling pensioen mag worden opgebouwd, gestegen. Hierdoor wordt in de basispensioenregeling meer pensioen opgebouwd. Tegelijk leidt dit tot een verlaging van de pensioengrondslag waarover in de netto pensioenregeling pensioen kan en mag worden opgebouwd. Ook zijn met ingang van 1 januari 2023 de inkoopfactoren gewijzigd in verband met bijgewerkte overlevingskansen en de nieuwste financiële verwachtingen (rente, inflatie en rendement). Bij de bepaling van de pensioenbedragen in ‘Mijn netto pensioen’ is met het voorgaande rekening gehouden. De pensioenbedragen getoond in de pensioenplanner kunnen hierdoor lager zijn dan in 2022 het geval was.

Welke economische scenario’s ziet u in Mijn netto pensioen?
Elk economisch scenario leidt tot een indicatie van uw pensioenuitkering. De duizenden indicatieve bedragen worden van laag naar hoog gerangschikt. De middelste (de mediaan) is het indicatieve bedrag bij het economisch verwacht weer scenario. De uitkomst van het 5e percentiel (5% van de uitkomsten is lager) is het indicatieve bedrag bij het economisch slecht weer scenario. De uitkomst van het 95e percentiel (95% van de uitkomsten is lager) is het bedrag bij het economisch goed weer scenario.