Beleidsdekkingsgraad mei 2018

8 juni 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is per eind mei 2018 gestegen naar 129,5% (gemiddelde van juni 2017 tot en met mei 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind mei 2018 is 129,4%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht dekkingsgraden

Financiële positie van het pensioenfonds

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)