Beleidsdekkingsgraad oktober 2018

13 november 2018

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is per eind oktober 2018 129,7% (gemiddelde van november 2017 tot en met oktober 2018). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind oktober 2018 is 127,8%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Overzicht dekkingsgraden

Financiële positie van het pensioenfonds