Interview

Christian Tanis over pensioen voor partner en kinderen

3 december 2018

'We leven nu op een bepaalde manier en willen dat graag volhouden'

Nadat Christian en zijn vrouw tien jaar geleden trouwden kregen ze drie kinderen. Ze besloten dat Christian kostwinnaar zou worden, zodat zijn vrouw de zorg over de kinderen op zich kon nemen. In zo’n situatie is het belangrijk na te gaan hoe de financiën zijn geregeld in het geval dat een van beiden komt te overlijden. Lees het hele interview in Focus December 2018.

Reality check

Christians blik op de toekomst veranderde bij het ontstaan van zijn gezin, maar ook toen zijn vader twee jaar geleden overleed. ‘Mijn vader heeft zijn hele leven gespaard voor zijn pensioen. Maar uiteindelijk heeft hij zijn pensioendatum nooit gehaald. Daardoor realiseerde ik me nog meer dat mijn nabestaanden dan voldoende moeten hebben. Voor kinderen is er in de basispensioenregeling standaard wezenpensioen geregeld. Christian: ‘Voor de kinderen heb ik niets extra’s geregeld. Er is immers wezenpensioen mocht ik komen te overlijden. Mocht er dan alsnog extra geld nodig zijn, dan zijn er altijd extra oplossingen te bedenken.’

Extra overlijdensrisicoverzekering

Zolang u bij KLM werkt en daardoor deelneemt aan het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM, is uw partner voor een nabestaandenpensioen verzekerd. Als u overlijdt, betalen wij dit nabestaandenpensioen aan uw partner zolang uw partner leeft. Christian: ‘Ik ontdekte dat er een behoorlijke inkomensterugval zal zijn voor mijn vrouw, als ik voor mijn pensioen kom te overlijden. Dat heb ik tot aan mijn pensioendatum opgelost met een overlijdensrisicoverzekering die mijn studieschuld en de kosten van de hypotheek afdekt.

Inzicht via MijnKLMPensioen

Christian: 'Ik heb vanochtend de Pensioenplanner nog bekeken en schrok wel een beetje. Ik had mijn te verwachten pensioen hoger ingeschat. Nu realiseer ik me weer dat je echt zelf iets moet regelen, bovenop de basispensioenregeling. Je moet voor je toekomst een keus maken, want anders heb je straks gewoon te weinig.’

Zelf extra pensioen regelen

'Volgend jaar werk ik al 12 jaar bij KLM. Toen de keus voor deelname aan de netto pensioenregeling zich aandiende een paar jaar geleden heb ik ervoor gekozen niet mee te doen. Ik dacht toen dat als ik na mijn pensionering zou overlijden, mijn pensioen uit de netto regeling weg zou zijn. Door dit interview kwam ik erachter dat dit niet zo is. Dat je ook in de netto regeling bij pensionering kunt kiezen voor een combinatie van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Voor mij een reden om opnieuw te overwegen om netto pensioen bij het pensioenfonds op te gaan bouwen. Want stel dat er iets met mij gebeurt, dan wil ik dat mijn vrouw en kinderen het nog steeds goed hebben.'