Nieuws

Collectieve ziektekostenverzekering voor KLM'ers

16 november 2010

KLM heeft met twee zorgverzekeraars collectieve contracten gesloten waardoor KLM’ers tegen een aantrekkelijke premie een ziektekostenverzekering kunnen afsluiten. Dit zijn Zilveren Kruis Achmea en Zorg & Zekerheid.

Iedere KLM’er kan een dergelijke verzekering afsluiten. Ook gezinsleden komen in aanmerking voor deelname. Wie nog geen collectieve zorgverzekering heeft kan overstappen. Aanmelden kan tot 1 januari 2011. In dat geval zegt de collectieve verzekeraar uw oude polis automatisch op.

KLM heeft met beide verzekeraars afspraken gemaakt over de kwaliteit van dienstverlening. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over telefonische bereikbaarheid, de snelheid waarmee declaraties worden afgewikkeld en de klachtprocedure. Met enige regelmaat wordt dit getoetst met klanttevredenheidsonderzoeken onder KLM’ers die gebruik maken van de collectieve verzekeringen. Beide verzekeraars kwamen in het laatste onderzoek goed uit de bus en hadden meer goede dan verbeterpunten.