Nieuws

Fonds zet stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen

31 oktober 2018

Het Vliegendfonds investeert in een goede toekomst van huidige en komende generaties en daarbij wordt naast financiële aspecten in toenemende mate ook rekening gehouden met milieu-, sociale en governance-aspecten. Het bestuur van het fonds is ervan overtuigd dat een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord beleggen hand in hand kan laten gaan met een optimale balans tussen rendement en risico.

Global Compact en Principles for Responsible Investment

De principes van de Global Compact van de Verenigde Naties vormen een belangrijke en veel gebruikte leidraad voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De principes hebben betrekking op arbeids- en mensenrechten, zorg voor het milieu en het terugdringen van corruptie. De Principles for Responsible Investment (PRI) zijn een richtlijn voor maatschappelijk verantwoord beleggen, bedoeld voor institutionele beleggers. De Global Compact gaat vooral over de inhoudelijke kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de PRI heeft vooral betrekking op de manier waarop beleggers hun kennis en invloed kunnen gebruiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stap voor stap benadering

Gekozen is voor een stap voor stap benadering in maatschappelijk verantwoord beleggen. Het fonds vraagt aan vermogensbeheerders de PRI ondertekenen. Ook wordt op aandeelhoudersvergaderingen het stemrecht van het fonds uitgeoefend en wordt er aansluiting gezocht bij rechtszaken tegen ondernemingen die in overtreding zijn en aandeelhouderswaarde vernietigen.

Het fonds had al geen beleggingen in ondernemingen betrokken bij de productie of distributie van wapens die volgens Nederlands recht verboden zijn, zoals clustermunitie. Daar komen nu als vervolgstap de volgende uitsluitingen bij:

  • Ondernemingen die stelselmatig de Global Compact schenden.
  • De tabaksindustrie en toeleveranciers die voor meer dan 50% van hun omzet halen uit tabak gerelateerde artikelen.
  • Geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.