Nieuws

Het pensioenakkoord

7 juni 2019

Er is een landelijk pensioenakkoord gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het is een overeenkomst op hoofdlijnen dat de komende jaren zal worden uitgewerkt. Het KLM Vliegendfonds is en blijft daarbij betrokken. 

Afspraken op hoofdlijnen

In de media is de aandacht voornamelijk uitgegaan naar de verhoging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om bij zware beroepen eerder met pensioen te gaan. 
Voor ons als pensioenfonds is het belangrijkste element van het akkoord dat het huidige pensioensysteem feitelijk op de schop gaat. Welke precieze gevolgen dat heeft voor uw pensioen is nu nog niet te zeggen, omdat het afspraken op hoofdlijnen zijn. Het kabinet heeft de ambitie om in 2022 het nieuwe stelsel te laten ingaan.

Keuze tussen twee pensioenregelingen en andere afspraken

Volgens het akkoord krijgt het pensioenfonds straks de keuze tussen twee pensioenregelingen die beide anders zijn dan de huidige regelingen. Daarnaast zal de premiewetgeving veranderen, evenals het fiscale kader én de richtlijnen voor het beleggingsbeleid. In het akkoord wordt onderkend dat de individuele gevolgen van de stelselwijziging sterk kunnen verschillen. Welke mogelijkheden sociale partners krijgen om de gevolgen evenwichtig te verdelen is nog niet duidelijk.

Wat betekent het pensioenakkoord voor uw pensioen?

Pas nadat de afspraken in het akkoord uitgewerkt zijn, kunnen VNV en KLM een nieuwe pensioenregeling overeenkomen en kunnen de gevolgen aangegeven worden. Daarna beoordeelt het bestuur van het pensioenfonds de nieuwe afspraken, o.a. op evenwichtigheid en gaat bij goedkeuring over tot invoering. 

Het pensioenfonds blijft betrokken bij de verdere uitwerking

Wij zijn vertegenwoordigd in de werkgroep die de mogelijke varianten doorrekent en behartigen daarmee de belangen van een heel specifieke groep, de KLM-vliegers. Daarmee blijven we betrokken bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Wij houden u hiervan vanzelfsprekend op de hoogte.