Nieuws

Inzet van KLM in het overleg met VNV

13 juli 2012

Op 25 juni 2012 heeft KLM het bestuur geïnformeerd over haar inzet in het cao-overleg met de werknemersorganisatie over de pensioenregeling. KLM wil een stijging van de arbeidskosten door verhoging van de pensioenlasten voorkomen. In geval van een eventueel tekort vindt KLM herstel van de financiële positie door herstelpremies niet meer vanzelfsprekend. Het bestuur van het pensioenfonds heeft kennis genomen van het standpunt van KLM. Het pensioenfonds is uitvoerder van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken op het gebied van pensioen en geen partij in het arbeidsvoorwaardelijke overleg. Bij het ontbreken van nieuwe afspraken is de huidige uitvoeringsovereenkomst onverkort van kracht en daarmee de financiële verplichtingen van KLM. Het fonds zal al het noodzakelijke doen om de belangen van de deelnemers en pensioengerechtigden zo goed mogelijk te behartigen.