Jaarverslag 2016 online beschikbaar

27 juli 2017

Vandaag is het jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

In Focus van augustus 2017, die u binnenkort thuis ontvangt, vindt u een samenvatting van het jaarverslag.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)